Scania zahajuje iniciativu na posílení evropské bioekonomiky

16 ledna 2019, 14:11

Na konferenci v Oslu, kterou uspořádala platforma Xynteo sdružující vedoucí představitele napříč průmyslovými odvětvími, oznámil Henrik Henriksson partnerství s asociací Xynteo za účelem prozkoumání plného potenciálu biopaliv a širší bioekonomiky v Evropě.

Scania zahajuje iniciativu na posílení evropské bioekonomiky

„Evropská bioekonomika může pomoci Evropě splnit cíle stanovené v Pařížské dohodě a položit základ pro nový růst,“ říká Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel společnosti Scania.

Cílem je identifikovat bariéry, které omezují rozšiřování biopaliv, a prostřednictvím spolupráce mezi podnikateli, politickými činiteli, inovátory a občany oslabit tyto překážky a využít dostupné příležitosti.

Máme deset let na to, abychom zvrátili nepříznivý vývoj

Henrik Henriksson zmiňuje zprávu o změnách klimatu, která uvádí, že globální oteplování o 2 °C oproti původním 1,5 °C by znamenalo dvojnásobné poškození planety.

„Máme deset let na to, abychom zvrátili křivku globálních emisí CO2 a zajistili, aby namísto růstu začaly klesat. To znamená, že musíme začít jednat co nejdříve,“ zdůrazňuje Henriksson.

Elektrifikace – a digitalizace – budou hrát při dekarbonizaci dopravy zásadní roli. Rychlý rozvoj elektrické infrastruktury a vozidel poháněných akumulátory může v horizontu 10–15 let nabídnout životaschopná řešení i v rámci těžké nákladní dopravy.

Důvěra v biopaliva je v Evropě nízká

Nicméně i přes desetiletí vysokých očekávání, politických opatření a investic je důvěra v biopaliva v Evropě nízká. Pro překonání této nepříznivé situace musí političtí činitelé, podnikatelé, spotřebitelé a občané vytvořit novou komplexní vizi bioekonomiky jako celku. Nyní je čas na nový přístup a tato iniciativa posílí potenciál vysoce kvalitního udržitelného růstu a dekarbonizace.

Společnost Scania již nabízí široký sortiment vozidel určených pro použití s komerčně dostupnými biopalivy, která mohou přinést až 90% snížení emisí uhlíku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!