Kontroly PHM v roce 2017 dopadly nejlépe v historii

28 února 2018, 16:10

Česká obchodní inspekce celoročně provádí pravidelnou kontrolu kvality pohonných hmot u čerpacích stanic na území ČR.  ČOI uložila během uplynulého roku devatenáctkrát zákaz prodeje na  přibližně 103.000 litrů pohonných hmot, v celkové hodnotě více než 3.000.000 korun.

Česká obchodní inspekce na základě právního předpisu sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic PHM na celém území České republiky. Předmětem kontrol jsou automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly jsou prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Česká obchodní inspekce odebrala v roce 2017 celkem 2.670 vzorků pohonných hmot, z toho stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků, což představuje 1,0 %. Oproti roku 2016, kdy z celkového počtu 2.549 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků, tj. 1,1 %., došlo v roce 2017 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2016, bylo v roce 2017 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (ze 1,4 % na 0,9 %) a Etanolu E 85 (z 14,3 % na 9,1 %). Mírné zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 0,7 % na 1,2 %). Stabilní hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG (0,0 %), jakož i odebrané vzorky LPG pro pohon (0,3 %).

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden -  prosinec 2017

Vývoj jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2017 Vývoj jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2017

Z tabulky a grafu je zřejmé, že celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2017 kolísavá. Nejvyšší % nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v měsíci červnu (3,3 %), nejnižší v měsících dubnu a říjnu 2017,
a to 0,0 % nevyhovujících vzorků pohonných hmot. V ostatních měsících roku 2017 se procenta nevyhovujících vzorků pohybovala v rozmezí 0,4 % – 2,0 %.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!