V září nevyhověl jeden vzorek PHM

2 listopadu 2017, 21:40

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci září kontrolu jakosti pohonných hmot. Z celkového počtu 216 odebraných vzorků, obdobně jako v měsíci srpnu, nevyhověl jeden vzorek.  

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů

Česká obchodní inspekce uskutečnila v měsíci září pravidelné kontroly jakosti pohonných hmot na celém území České republiky. ČOI v tomto měsíci odebrala vzorky automobilových benzínů, motorové nafty, LPG a CNG. Kontrola byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Inspektoři ČOI zjistili, že z celkového počtu 216 vzorků pohonných hmot nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům v měsíci září 2017 jeden odebraný a kontrolovaný vzorek, což představuje 0,5 % nevyhovujících vzorků. Jednalo se o vzorek alternativního paliva – LPG.

Z hlediska porovnání počtů nevyhovujících vzorků PHM v měsíci září a v měsíci srpnu 2017 nebylo zaznamenáno žádné navýšení. Co se týká porovnání kvality jednotlivých druhů, tak v měsíci srpnu 2017 nevyhověl 1 vzorek benzínu a v měsíci září 2017 nevyhověl 1 vzorek LPG.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!