Řešení febi bilstein: rozvod motoru 2.0 BHDI od PSA

8 listopadu 2021, 12:18

Motory PSA 2.0 HDI s kódovým označením DW10TDxxx jsou hojně využívány jako pohonné jednotky v automobilech mnoha výrobců. V současnosti používané konstrukční verze těchto motorů jsou přizpůsobeny přísným požadavkům emisní normy EURO 6. Z tohoto důvodu jsou také označovány jako BHDI, řada F, díky použití systému Ad-Blue, který umožňuje vstřikování roztoku močoviny do výfukového systému za účelem snížení emisí oxidů dusíku NOx.

Upravený je také vysokotlaký systém přívodu paliva do motoru. Tato úprava se promítla do způsobu pohonu rozvodového systému. Ovládání ventilů u motorů 2.0 HDI je řízeno dvěma typy rozvodů. U motorů BHDI je rozvod, který zajišťuje pohon od klikové hřídele k vačkové výfukové hřídeli, řemenový. Přenos mezi vačkovými hřídelemi se uskutečňuje pomocí řetězového rozvodu. Výfuková vačková hřídel je aktivní, hnací hřídelí.

Podstatným rozdílem oproti předchozím konstrukcím motoru je nutnost použít jiné body nastavení výfukové vačkové hřídele při výměně rozvodů a jiné při výměně vysokotlakého čerpadla palivového systému motoru.

První fází výměny součástí rozvodů je výměna řetězu a napínáku, které jsou zodpovědné za přenos točivého momentu mezi vačkovými hřídeli. Tyto operace lze provést po sejmutí krytu hlavy a krytu řemenového rozvodu, obr. 1.

Motor Peugeot Traveller 2.0 BHDI
Obr.1. Motorový prostor vozu Peugeot Traveller s motorem 2.0 BHDI, (Obr. J. Kaparuk)

Nejdříve se musí motor nastavit tak, aby bylo možné systém klika – píst zaaretovat na setrvačníku pomocí čepu umístěného v zajišťovacím otvoru pod startérem a hřídel výfukových ventilů na řemenici. Klikovou hřídel je třeba nastavit otočením klíče na montážním šroubu řemenice pohonu příslušenství, obr. 2. Klikovou hřídelí lze otočit po předchozí demontáži kola a podběhu na pravé straně, držáku podběhu a krytu pohonu příslušenství, obr. 2.

Peugeot Traveller s motorem 2.0 BHDI
Obr.2. Držák podběhu kola, kryt pohonu příslušenství a řemenice pohonu příslušenství, Peugeot Traveller s motorem 2.0 BHDI, (Obr. J. Kaparuk)

Kliková hřídel se musí otáčet stejným směrem jako motor za chodu. Nastavení hnacího řetězu vačkové hřídele by mělo odpovídat korelaci zvýrazněných článků řetězu se značkami na řetězových kolech. Umístěte zvýrazněné články, obr. 3, a značky na řetězových kolech nahoru. Zajistěte napínák řetězu. Dalším krokem je odstranění řemenice z hřídele výfukových ventilů, odpojení baterie a demontáž vstřikovačů a krytu ložisek vačkové hřídele. Řetězový rozvod lze opravit pomocí sady febi 37620, obr. 3.

Sada febi 37620
Obr. 3. Sada febi37620 pro opravu řetězového rozvodu vačkové hřídele motoru 2.0 BHDI, (Obr. Bilsteingroup)

Při výměně řetězu a napínáku je nutné ověřit stav čepů vačkových hřídelí, válečků vahadel, zdvihátek s těsněním, řetězových kol a pouzder, která vystřeďují kryt ložisek vačkové hřídele vůči hlavě. V případě jejich poškození je potřeba vadné součásti vyměnit. Při montáži nového napínáku je nutné ho odblokovat. Nabídka febi pro ventilový rozvod motoru 2.0 BHDI zahrnuje 15 položek, viz online katalog: partsfinder.bilsteingroup.com.

Díly, které je potřeba vždy vyměnit, jsou: těsnění výfukové vačkové hřídele febi 107976, obr. 4, a těsnění krytu ložisek vačkové hřídele. Opětovné spojení krytu ložisek s hlavou by mělo být provedeno pomocí speciální těsnicí hmoty do 5 minut od nanesení hmoty na povrch hlavy. Toto doporučení je podmíněno změnou konzistence těsnicí hmoty.

Kontaktní plochu se doporučuje předem očistit a odmastit. Těsnicí hmota by se měla nanášet na hlavu kontinuálně v šířce 1,5 až 2,5 mm. Při montáži hlavy je nutné použít nové těsnění. Dodržujte doporučené utahovací momenty šroubů a pořadí utahování.

Těsnění febi 107976
Obr. 4. Těsnění výfukové vačkové hřídele febi107976 motoru 2.0 BHDI, (Obr. Bilsteingroup)

Při výměně součástí řemenového rozvodu, který realizuje přenos točivého momentu z klikové hřídele na vačkovou výfukovou hřídel, musí být tato hřídel zajištěna k řemenici pomocí čepu o průměru 8 mm, obr. 5a, poz. 1. Předem nastavená poloha klikové hřídele a odpovídající poloha řemenice vačkové výfukové hřídele.

Neupravujte polohu výfukové vačkové hřídele pomocí čepu o průměru 6 mm, který pasuje do otvoru, pozice 2, obr. 5a a 5b, a odpovídajícího otvoru v hlavě, položka 2′, obr. 5b. Při výměně vysokotlakého čerpadla palivového systému motoru se používá nastavení podle otvorů označených 2 a 2′, obr. 5.

Nastavení řemenice motoru 2.0 BHDI
Obr.5. Nastavení řemenice výfukové vačkové hřídele motoru 2.0 BHDI při výměně součástí řemenového pohonu, (Obr. J. Kaparuk)

Pokud není možné zajistit hřídel výfukových ventilů k řemenici kolíkem o průměru 8 mm, dochází k posunu mezi otvory v řemenici a hlavě. Tato nesouosost nesmí překročit 1 mm. Posun lze zkontrolovat pomocí kolíku o průměru minimálně 7,5 mm. Řemenový pohon lze servisovat pomocí sady febi 103081, obr. 6. Po montáži všech součástí a následném připojení baterie se doporučuje provést diagnostiku motoru pomocí testeru.

Sada febi 103081
Obr. 6. Sada febi103081 pro opravu řemenového rozvodu motoru 2.0 BHDI, (Obr. Bilsteingroup)

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment dílů rozvodů společnosti bilstein group najdete v online katalogu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!