Jak diagnostikovat vadné žhavicí svíčky v 10 krocích

8 března 2021, 15:21

Žhavicí svíčky v motoru zahřívají směs vzduchu a paliva, což při kompresi usnadňuje samovznícení. Jsou vyrobeny tak, aby byly odolné a spolehlivé za všech podmínek. Příležitostně však vnější faktory nebo selhání jiných dílů mohou vést k problémům se žhavicími svíčkami. S ohledem na jejich malý výskyt je lze snadno přehlédnout nebo chybně diagnostikovat.

žhavicí svíčky Denso

Je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat žhavicí svíčky a další díly systému zapalování, zejména před zimní sezónou. Pokud jste si všimli některého z příznaků nesprávně fungujících žhavicích svíček (ztížený start, nerovnoměrný chod motoru, vyšší spotřeba, bílý nebo černý kouř z výfuku) nebo se blíží konec jejich životnosti, je třeba dále zjistit, zda je třeba žhavicí svíčky vyměnit. Naštěstí je to velmi snadné a obvykle ani nemusíte vytahovat žhavicí svíčku z motoru.

 1. Naučte se správně používat multimetr

Univerzální měřák umožňuje provádět různé zkoušky elektrických kabelů a zařízení (odtud jeho název „multimetr“: více měření). Pokud víte, jak multimetr funguje – perfektní; pokud ne, zde je několik základních informací:

 • Velký otočný ovladač ve středu multimetru slouží k úpravám nastavení
 • Zkušební kabely připojené k multimetru slouží k testování elektrického napětí a odporu. Kabely jsou ve dvou barvách, černé (negativní vodič) a červené (kladný vodič), a jsou obvykle zakončeny kovovými svorkami nebo testovacími jehlami. Na fotografii je multimetr s jehlami.
 • Multimetr může být analogový nebo digitální. Analogové měřiče jsou vybaveny ručičkovým ukazatelem, takže mohou průběžně zobrazovat kolísající měření. Digitální multimetry ukazují poslední hodnotu, což znamená, že mají potíže s měřením napětí, které se neustále mění. Digitální měřiče jsou však obecně přesnější než analogové měřiče. Analogové měřiče mohou také pouštět vyšší napětí do měřicích obvodů, proto buďte při jejich používání opatrní.

Multimetr s jehlami

Pro tento test je nejlepší použít digitální multimetr, který zobrazí přesný výsledek testu. Analogový měřič zobrazí rozsah výsledků, takže je bude obtížnější vyčíst a vyvodit závěry. Pokud používáte analogový měřič, ujistěte se, že má citlivost alespoň 20 kΩ/V.

Analogový měřič ohmmetr

 1. Nastavte multimetr na Ohmy

Ačkoliv se multimetr může zdát komplikovaný díky mnoha ovladačům a různým hodnotám, pro test stačí použít pouze jedno nastavení: Ohm. Toto nastavení je označeno symbolem omega (Ω). Pokud váš multimetr nenastaví testovací rozsah automaticky, můžete libovolně nastavit maximální rozsah. Pokud během testu zjistíte, že nedostáváte potřebné hodnoty, můžete rozsah změnit.

 1. Zkontrolujte hodnotu odporu vašeho multimetru

Propojte oba testovací vývody multimetru dohromady a ujistěte se, že se kovové svorky/jehly vzájemně dotýkají. Zapište si výsledek. Pokud používáte digitální měřič, zobrazí se na obrazovce přesný odečet – můžete použít funkci kalibrace multimetru k nastavení odečtu na nulu.

 1. Zkontrolujte napětí autobaterie

Nastavte multimetr na režim čtení stejnosměrného napětí. Symbol stejnosměrného napětí je „⎓“, dvě čáry, jedna plná a jedna přerušovaná. Přiložte záporný testovací hrot na záporný pól baterie vozidla a kladný hrot na kladný pól. Odečet by se měl blížit hodnotě 12,5 voltu, pokud není automobil nastartovaný. Při spuštěném motoru by měl být přibližně 13 V. Pokud tomu tak není, před pokračováním testu zkontrolujte baterii nebo alternátor, protože ty by mohly způsobovat problém, nikoli žhavicí svíčky. Žhavicí svíčky fungují správně pouze tehdy, jsou-li napájeny správným napětím.

 1. Lokalizujte žhavicí svíčky

Umístění žhavicích svíček v motoru se liší v závislosti na značce a modelu vozidla. Kde je najdete, se dozvíte v návodu k obsluze výrobce automobilu.

 1. Odstraňte kryty nebo konektory ze žhavicích svíček

Na žhavicích svíčkách jsou obvykle krytky. Po jejich odstranění je možné měřicí vodiče multimetru připevnit k žhavicí svíčce. Zkontrolujte konektor a kontakty, zda nevykazují známky koroze nebo vůle. Využijte příležitost a vyčistěte je. To samo o sobě může mít pozitivní účinek.

 1. Připojte záporný vodič multimetru k uzemňovacímu bodu na motoru

Dva hlavní uzemňovací body lze najít podle vodiče vedoucího ze záporného kontaktu baterie nebo od alternátoru ke stěně motoru. Přesné umístění uzemňovacích bodů naleznete také v návodu k obsluze od výrobce vozidla.

Vodiče budou připevněny ke šroubům. Připojte záporný vodič měřáku k jednomu z těchto šroubů, abyste získali pro uzemnění.

 1. Připojte kladný vodič multimetru k horní části žhavicí svíčky

Měřicí přístroj by měl ukazovat hodnoty. V případě potřeby můžete na multimetru změnit rozsah.

multimetr

 1. Vyhodnoťte odečet z multimetru

Podle pokynů výrobce zjistíte přípustný rozsah hodnot odporu žhavicí svíčky pro testované vozidlo. Obvykle to není více než 6 ohmů.

Odečtěte hodnotu odporu vašeho multimetru od hodnoty odporu žhavicí svíčky. Například pokud je odpor zapalovací svíčky 0,9 ohmu a odpor měřáku 0,2 ohmu, skutečná hodnota žhavicí svíčky je 0,7 ohmu. Pokud jste již dříve vynulovali odpor multimetru, nemusíte nyní nic odečítat.

Všechny žhavicí svíčky v motoru by měly mít podobné hodnoty. Jedna žhavicí svíčka s vyšším odporem může ovlivnit výkon motoru, i když se zdá, že funguje správně.

 1.   Vyměňte žhavicí svíčky

Pokud jedna nebo více žhavicích svíček ukazuje neobvykle vysokou hodnotu, vyměňte je. Doporučujeme však vyměnit všechny svíčky – nejen ty, které se zdají být vadné!

Pokud okolo žhavicích svíček vidíte usazeniny nebo nečistoty, nejprve je vyčistěte. Někteří výrobci nabízejí speciální nástroje („výstružníky“) k vyčištění otvorů, kterými jsou žhavicí svíčky uchyceny v hlavách válců. Tyto nástroje odstraňují usazeniny uvnitř spalovací komory nebo předkomory a také čistí závity, do kterých jsou našroubovány žhavicí svíčky.

žhavicí svíčky Denso v motoru

Žhavicí svíčky DENSO pro aftermarket

Nabídka žhavicích svíček společnosti DENSO pro aftermarket zahrnuje žhavicí svíčky s technologiemi Single Coil, Double Coil, Ceramic a Instant Heating.

Více informací o žhavicích svíčkách DENSO najdete zde.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!