Repase čerpadel EUP a vstřikovačů SMART společnosti Delphi

7 června 2017, 19:44

Palivový systém dieselových motorů, který se skládá z čerpadel EUP a vstřikovačů SMART, je na našem trhu znám především díky použití v motorech typu PR a MX DAF. Není to tak dávno, co byli majitelé vozidel vybavených tímto typem Delphi vstřikovačů nuceni pořizovat nové díly v případě, že staré byly poškozené. Nicméně jejich profesionální oprava je nyní možná, protože jsou k dispozici opravné postupy a originální náhradní díly. K nim mají přístup pouze autorizované servisní řetězce společnosti Delphi. Turbo-Tec – jako jeden z nich – nabízí testy a profesionální repasi těchto typů vstřikovacích systémů.

Profesionální oprava těchto vstřikovacích systémů, které se používají vozech DAF, Tatra a Mercedes-Benz, vyžaduje použití zkušební stanice Hartridge AVM2-PC spolu s vhodným softwarem a adaptéry. Pouze na takové stanici je možné provést měření klíčových parametrů palivových systémů a jejich kalibraci. Je také nutné použít celou řadu speciálních montážních nástrojů, díky čemuž probíhá montáž a demontáž jednotlivých součástí vstřikovačů nebo čerpadel s naprostou přesností a důkladností. Vhodným příkladem může být speciální adaptér určený pro upevňovací matici SMART vstřikovací trysky – v případě použití jiného nástroje je snadné způsobit její poškození.

Repase čerpadel EUP
Komponenty jsou po dodání pro jejich ověření nejdříve vizuálně zkontrolovány. Někdy se stává, že škody jsou na první pohled viditelné – například v případě zlomené vratné pružiny, pístu čerpadla nebo poškozeného elektrického konektoru. V takových případech je čerpadlo směrováno ihned k úplné demontáži a z uvedených důvodů není možné provést kontrolu jeho provozu ve formědynamického testu na zkušební lavici. Během předběžného zkoušení je rovněž měřen odpor elektroventilu. Častým poškozením je korodování jeho kolíkových kontaktů, což většinou vede k jejich výměně. Pokud to stav čerpadla umožní, před samotnou opravou se po předchozím čištění provádí dynamické testování. Základní parametry, které jsou předmětem kontroly, jsou následující: čerpací tlak, odpor a reakční rychlost regulačního ventilu SCV. Pokud se parametry liší od stanovené normy, je nutné čerpadlo opravit. Demontované komponenty, které budou znovu použity, jsou očištěny v ultrazvukovém čističi. Montáž nového regulačního ventilu, stejně jako vnitřní a vnější těsnění, jsou vždy součástí procesu renovace. Po opětovném sestavení je čerpadlo testováno na zkušební stolici, aby se zkontrolovalo, zda čerpadlo funguje správně a následně dochází ke konečné kalibraci. Čerpadla EUP jsou kódované jednotky, každý kus má svůj individuální korekční kód. Pokud jsou všechny provozní parametry opraveného čerpadla ve stanovených normách, testovací software generuje nový, individuální kalibrační kód, který zákazník dostane společně s opraveným dílem.

Repase SMART vstřikovače
Stejně jako čerpadla jsou vstřikovače kontrolovány vizuálně, kdy dochází k odhalení viditelných poškození, jako je roztavená tryska nebo poškozený elektrický konektor. Dále se měří cívka elektroventilu. Pokud během popsaných procesů nebyla zjištěna žádná porucha, dochází k čištění trysky, po němž se vstřikovač testuje na stojanu AVM2-PC. Pokud je vstřikovač poškozen, projevem je většinou nesprávná dávka paliva, doba vstřikování nebo doba otevírání a zavírání regulačního ventilu. Poškozený vstřikovač je demontován a následně jsou vyčištěny nevyměnitelné prvky v ultrazvukovém čističi. Při opravě SMART vstřikovačů se vždy vyměňují následující prvky: tryska, regulační ventil a všechna těsnění. Někdy je nutné rovněž vyměnit elektrický konektor, ovládací pístní vedení nebo pouzdro. Po namontování vstřikovače s novými komponenty přichází tryska na zkušební stolici. Zde jsou měřeny jeho provozní parametry, jako například dávka paliva při nízkých otáčkách motoru, při nízkém a vysokém zatížení a odezva elektroventilu. Také jsou kontrolovány provozní parametry nového čerpadla EUP, které napájí palivo do vstřikovače upevněného na zkušební stolici. Je však nutné zdůraznit, že test a opravy čerpadel EUP a vstřikovačů SMART dodávaných zákazníkem nejsou společné. Jak již totiž bylo zmíněno výše, testování vstřikovače je nutné provést společně s novým čerpadlem EUP. Z tohoto důvodu je oprava palivového systému sestávajícího se z čerpadla a vstřikovače časově náročný proces. Pokud jsou všechny provozní parametry vstřikovače v daném rozsahu, vytvoří se pro ně nový korekční kód (stejně jako v případě čerpadla EUP).

Na popsané výrobky, stejně jako všechny ostatní, které byly renovovány ve společnosti Turbo-Tec, se vztahuje dvouletá záruka.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!