MAN významným způsobem zvyšuje provozní zisk

, 28 března 2017, 11:27

Programy pro budoucnost poskytují důležité podměty, strukturální zlepšení a pozitivní výhled do roku 2017.

V roce 2016 zvýšil MAN výrazným způsobem svůj provozní zisk o 100 milionů Eur, na celkovou hodnotu 204 milionů Eur. Bez zvláštních položek strukturovaných nákladů, byl provozní zisk vyšší než 400 milionů Eur. Na této skutečnosti se mimo pozitivních momentů evropského automobilového trhu jako celku, podílely výrazně strukturální změny v samotné společnosti MAN Truck & Bus. Výhled pro celou MAN Group je pozitivní: výnosy z prodeje jsou v roce 2017 očekávány mírně vyšší při současně vyšším provozním zisku a rentabilitě tržeb. Speciálně ve společnostech MAN Latin America a MAN Diesel & Turbo pomohou představené programy pro budoucí rozvoj k nastavení udržitelného růstového trendu příjmů.

Globální ekonomika zaznamenala v roce 2016 tlumený růst zapříčiněný dopady ekonomické a politické krize. Evropský automobilový trh nákladních a užitkových vozidel vygeneroval výrazný růst. V celé řadě jednotlivých zemí, jako je Itálie nebo Polsko byla poptávka po nákladních a užitkových vozidlech výrazně vysoká.

Brazílie je však zcela jiná kapitola: probíhající recese vedla k značnému poklesu trhu v porovnání s již tak slabým předcházejícím obdobím.

V těchto podmínkách se skupině MAN Group vedlo v roce 2016 dobře:

I přes těžkosti v jednotlivých segmentech obchodu si všechny divize skupiny udržely ve svých oborech vedoucí pozici. Za nejlepší a prověřené výhody lze považovat vysokou úroveň inovativnosti celé skupiny, vysokou kvalitu výrobků a služeb, stejně jako důslednou zákaznickou orientaci. Tyto skutečnosti byly potvrzeny pozitivním ohlasem cílových skupin zákazníků na výstavní prezentace skupiny jak na veletrhu SMM pro námořní sektor v Hamburku, tak na veletrhu nákladních a užitkových vozidel IAA v Hannoveru. Navíc, program PACE2017 zaměřený na budoucnost společnosti MAN Truck & Bus měl v roce 2016 významný pozitivní dopad.

Příjem ze zakázek celé skupiny MAN Group zůstává rok od roku zhruba na stejné úrovni, okolo 14,4 miliard Eur. Výnosy z prodeje generované celou skupinou, 13,6 miliard Eur, se oproti předcházejícímu roku mírně snížily.

Joachim Dress, předseda představenstva MAN SE, říká: „V roce 2016 jsme výrazně zvýšili naši ziskovost. Dosáhli jsme toho nejen díky pozitivním momentům pocházejícím z vývoje evropského automobilového trhu, ale především díky našim strukturálním změnám. MAN Truck & Bus zvýšil v roce 2016 významně svoje příjmy. Takový úspěch je podmíněný skutečností týmové práce, podtrhuje nutnost významně pracovat na struktuře společnosti a na jejích strukturálních procesech. To je jediná cesta, která vede k úspěchu.“

MAN Latin America a MAN Diesel & Turbo zaznamenaly pokles provozního zisku. Důvodem bylo zhoršení trhu, ale také fakt, že právě v těchto dvou společnostech byly specificky zavedené programy pro budoucnost. Renk zaznamenal stabilní výkon. Provozní výnos z prodeje za celou skupinu MAN Group se výrazně zvýšil z 0.7% na 1,5%.

V roce 2017 se skupina MAN Group zaměří především na následující oblasti:

Na podzim roku 2016 zahájila MAN Diesel & Turbo implementaci programu pro budoucnost s názvem Base Camp 3000+. Zde cítíme, především v organizační jednotce Turbo systémy, velkou potřebu změny. Balíček opatření má za cíl trvale zlepšit zisk MAN Diesel & Turbo o 450 milionů Eur s přihlédnutím k růstu mezd, který je důsledkem vývoje kolektivních smluv. Program je určen pro optimalizaci vnitřních procesů a podstatné zlepšení strukturovaných nákladů stejně jako pro aktualizaci strategie, digitalizaci a dekarbonizaci. Opatření z hlediska dosažení vyšší efektivity a optimalizace jsou zvláště plánovány pro vývoj, prodej, kvalitu produktů a nákladů na výrobek.

V obchodní oblasti nákladních a užitkových vozidel bude ve společnosti MAN Truck & Bus dále implementován program PACE2017, stejně jako strukturální změny ve společnosti MAN Latin America. Dalším velmi důležitým krokem je vytvoření inženýrského konceptu, který nám dovolí konkretizovat jasné principy společného vývoje produktů. Týmy odborníků všech našich značek společností MAN Truck & Bus, MAN Latin America a Scania společně pod záštitou Volkswagen Truck & Bus urychlí rozvoj jednotlivých základních komponentů hnacího traktu vozidel. V rámci tohoto procesu budou pracovat na vývoji společné konstrukční platformy pro motory, převodovky, nápravy a systémy čištění výfukových plynů, které potom budou adaptovány pro použití u jednotlivých našich výrobců nákladních a užitkových vozidel, kteří si ponechají svoji identitu a plnou provozní zodpovědnost.

Celosvětová poptávka v sektorech dopravy a energetických řešení bude stále stoupat. MAN tak bude neustále uplatňovat svoji dlouhodobou strategii růstu ziskovosti se zaměřením na dopravu a energetická řešení. Poprodejní servis bude kontinuálně expandovat ve všech divizích. Technologický náskok zůstává jako kritický faktor úspěšnosti MAN. Hlavní oblasti zájmu vývoje a uplatňování inovací výrobků a poskytovaných řešení zahrnují rostoucí potřebu snižování spotřeby paliva a vypouštěných emisí, stejně jako vyšší efektivitu provozu, vyšší spolehlivost a výrobu energie s příznivějšími dopady na životní prostředí.

Digitální transformace pro nás představuje další možnosti a potenciál, který MAN aktivně hledá v rámci nabízení nových obchodních modelů jako jsou například inovativní systémy řešení mobility. Proto jsme iniciovali naši digitální značku RIO. Otevřená elektronická platforma založená na „cloudovém“ sdílení informací nabízí digitální služby napříč celým průmyslem dopravy. Poprvé v historii tak dokáže spojit všechny hráče v dodavatelském průmyslu – zasílatele, odesílatele, dopravce, řidiče a příjemce.

Související články

Komplexní poradenské služby pro dopravní řešení s alternativními pohony
Komplexní poradenské služby pro dopravní řešení s alternativními pohony

Společnost MAN Truck & Bus rozšiřuje paletu svých služeb o komplexní poradenský servis pro vozový park a dopravní řešení s alternativními pohony včetně technologií s nulovými emisemi.

MAN se připojil k iniciativě CharIN
MAN se připojil k iniciativě CharIN

MAN Truck & Bus se připojil k iniciativě CharIN. Cílem asociace je ustanovit kombinovaný systém dobíjení, Combined Charging System (CCS), jako standard pro dobíjení baterií elektromobilů.

Kotouče bez integrovaného kroužku ABS jsou lepší
Kotouče bez integrovaného kroužku ABS jsou lepší

Proč jsou brzdové kotouče bez integrovaného kroužku ABS lepším řešením? To nám objasní specialisté značky Febi.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!