Těsnicí hmoty od Elring – Das Original: Vše, co autodílna v oblasti motorů skutečně potřebuje

28 června 2024, 11:19

Těsnicí hmoty vyrábí společnost Elring již od 30. let minulého století. V té době bylo nutné používat tekuté těsnicí hmoty jako doplněk k tehdy dostupným těsnicím materiálům. Již tehdy nesly výrobky Elring označení Curil, které je známé dodnes. 

Přitom se tehdy jednalo o vytvrzující těsnicí hmotu, která byla odolná vůči benzínu a naftě. V současné době již existuje nástupce dříve oblíbené těsnicí hmoty a nabídka těsnicích hmot Elring se navíc rozšířila o některé další specializované výrobky.  

CurilTM T2 – skutečně univerzální těsnicí hmota

Těsnicí hmota CurilTM T2 bez rozpouštědla, která je na trhu k dostání teprve od jara 2021, nepotřebuje oproti svému předchůdci žádný čas na odvětrání, tzn. čekací doba při montáži není nutná a práce je provedena rychleji. V důsledku absence rozpouštědla nedochází ani k jeho odpařování, což znamená, že nedochází ke smršťování materiálu. Ve spáře k utěsnění tak již nemůže docházet ke vzniku trhlin, a lze tak utěsnit spáru až o velikosti 0,2 mm. Protože těsnicí hmota CurilTM T2 zůstává trvale plastická, tzn. nevytvrzuje se, vykazuje tak zvýšenou odolnost při použití, kde dochází k vibracím. Díky této vlastnosti je však garantována i lehká demontáž.  

Pro spojování materiálů jako kov-kov / kov-plast / plast-plast se CurilTM T2 hodí nejvíce. I použití ve spojení s měkkými těsněními, například těsněními olejových van nebo těsněními vodních čerpadel, funguje spolehlivě. Teplotní rozsah pro použití je obdivuhodných – 55 °C až + 270 °C.  

Navíc je nová těsnicí hmota CurilTM T2 rezistentní vůči minerálním olejům (i s přísadami), syntetickým olejům, mazacím tukům, chladivům, studené a horké vodě, slané vodě, čisticím prostředkům, slabým kyselinám a louhům, benzínu a naftě! 

Skladovatelnost je vynikajících 36 měsíců a u tohoto výrobku kompletně odpadá označení jako nebezpečného zboží.  

DirkoTM HT – silikonová těsnicí hmota

Silikonové těsnicí hmoty se u motoru nalézají na mnoha místech. Kryty ventilů, skříň ventilového rozvodu, olejové vany, ale i na mnoha místech převodovky. 

Silikonová těsnicí hmota Elring DirkoTM HT se vytvrdí díky dvěma složkám, které jsou v souhře – vlhkosti vzduchu a kyslíku. Za standardních podmínek 23 stupňů Celsia a 50% vlhkosti vzduchu je reakční rychlost 2 mm za 5 hodin. V praxi ovšem lze DirkoTM HT použít i po několika minutách v takzvaném mokrém vyztužení. Taktéž je třeba věnovat pozornost tomu, že těsnicí hmota DirkoTM HT je vhodná pro středně velkou spáru k utěsnění cca do 2 mm a lze ji použít i na lakovaném povrchu. Jako další vlastnost výrobku se nabízí enormní odolnost vůči teplotě až 315 °C, kterou silikon snese po dobu 24 hodin. 

Při použití však existuje omezení. I když silikony nejsou rezistentní vůči benzínu a naftě, rozsah použití je velmi široký. Těsnicí hmota DirkoTM HT je odolná vůči minerálním olejům, syntetickým olejům, mazacím tukům, chladivům, UV záření, slané vodě, čisticím prostředkům, slabým kyselinám a louhům.  

Anaerobní těsnicí hmoty EL-Liq 73 a EL-Liq 74

Další skupinou důležitých těsnicích hmot u motorů jsou anaerobní těsnicí hmoty. Jak vyplývá z označení výrobku, dochází k chemické reakci za vyloučení kyslíku, další složkou je celoplošný kontakt dvou kovových povrchů. Teprve potom začíná reakce a tvoření těsnicího filmu odolného vůči médiím a teplotně stálého, který vytvrdne. Teplotní rozsah, v němž se anaerobní těsnicí hmoty bezpečně utěsní, je –55 °C až +180 °C. Rozsah použití je klasicky utěsnění krytů ventilů vůči hlavě válců. Utěsnit lze však i skříň ventilového rozvodu, nosič vačkového hřídele, přírubová spojení, víka skříní a víka ložisek. Protože není nutná doba na odvětrání, je dána okamžitá těsnicí funkce. Optimální teplota zpracování je +23°C. Plošná těsnění EL-Liq jsou odolná vůči minerálním olejům, syntetickým olejům, palivům a přísadám do chladicí kapaliny. Maximální přípustná spára k utěsnění je u obou těsnicích prostředků 0,35 mm. Rozdíl mezi oběma těsněními EL-Liq nabízenými společností Elring spočívá v tom, že lepicí účinek u EL-Liq 73 je přibližně dvakrát vyšší než u EL-Liq 74.  

Profesionální utěsnění s dobrým svědomím

Při expanzi a vylepšení portfolia těsnicích hmot se navíc kladl důraz na to, že by měly být uživatelsky přátelské a ekologické.  

Těsnicí hmota Dirko černá, béžová a šedá jsou takzvané oximové silikony, vyznačují se především svojí rychlou dobou zesítění, dobrou přilnavostí a snášenlivostí s kovy. Obecně však mají oximové silikony slabinu. Během procesu zesítění dochází k oddělení 2-butanonoximu, také známého jako methylethylketonoxim nebo krátce MEKO. To by pro každého chemika mohlo znamenat nejprve důležitou informaci, má to však mimořádný dosah pro skupiny osob, které s těmito látkami denně pracují, ať je to v dílně nebo při kutění na vlastním autě, neboť u MEKO existuje podezření na negativní důsledky pro zdraví. Z tohoto důvodu je v Německu pro použité chemické látky již od září 2013 mezní hodnota na pracovišti 1 mg/m3 vzduchu.  Předchozí těsnění DirkoTM od společnosti Elring splnilo tyto přísné směrnice a je realizováno chemické složení, které dosáhlo jen minima zadané mezní hodnoty. Při dalším vývoji těsnicí hmoty DirkoTM HT bylo však rozhodnuto o umožnění vlastnosti zcela bez škodlivin a od února 2020 bylo možno mít v nabídce oximových silikonů těsnicí hmotu DirkoTM bez MEKO. Tak mohou zákazníci společnosti Elring pracovat bez látek, které jsou zdraví škodlivé. Jde o velkou výhodou silikonů Elring, která není vidět na první pohled. 

I nové anaerobní těsnicí hmoty a nový CurilTM T2 učinili ve své receptuře krok směrem k budoucnosti. Tyto skupiny těsnicích hmot jsou nyní bez látek škodících životnímu prostředí a jsou označeny zeleným symbolem eco-friendly. Anaerobní těsnicí hmoty jsou navíc v praktické skládací lahvičce s prvkem Twist Cap, což umožňuje přesnou aplikaci a lze ji snadno otevřít a zavřít pouze jednou rukou.  

Další informace můžete nalézt na stránkách firmy ELRING.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!