Společnost MAN získala zlaté ocenění od společnosti Ecovadis

5 června 2024, 14:52

Společnost MAN Truck & Bus opět získala zlatou medaili od společnosti EcoVadis, která hodnotí plnění závazků v oblasti udržitelnosti. Mnichovský výrobce se v loňském roce umístil mezi pěti procenty nejlepších ze všech hodnocených společností.

Ocenění Ecovadis pro MAN

Společnost EcoVadis je celosvětovým poskytovatelem hodnocení udržitelnosti. Jeho hodnocení zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech klíčových tématech: životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Hodnocení EcoVadis vychází z mezinárodních standardů udržitelnosti, jako je deset zásad iniciativy OSN Global Compact, úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO), norma Global Reporting Initiative (GRI) a norma ISO 26000.

Ze čtyř sledovaných oblastí získala společnost MAN nejvyšší hodnocení v oblasti životního prostředí (80 bodů). Výrazný posun společnost zaznamenala v oblasti etiky, kde získala 70 bodů, což je více než 60 bodů v roce 2022. Společnost zlepšila své celkové skóre na 73 bodů, což je více než 72 bodů v roce 2022.

Vizí společnosti MAN je zjednodušit podnikání dopravních a přepravních společností prostřednictvím špičkových udržitelných řešení. Proto považuje udržitelnost za klíčový prvek společenské a environmentální odpovědnosti společnosti i globální konkurence. Udržitelnost je nedílnou součástí podnikové strategie.

Strategie udržitelnosti společnosti MAN Truck & Bus je založena na šesti strategických oblastech činnosti. Patří mezi ně dekarbonizace, oběhové hospodářství, sociální udržitelnost, bezpečnost výrobků, služeb a dopravy, dodržování předpisů, etika a integrita.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!