MAN spouští v Evropě centra pro opravu baterií

6 března 2024, 13:29

V letech 2024 a 2025 zřídí společnost MAN Truck & Bus střediska pro opravu baterií v Itálii, Dánsku/Norsku, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Polsku, Francii, Velké Británii a postupně i v dalších evropských zemích. Dnes se baterie opravují v Německu (centrum v Hannoveru-Laatzenu) a ve španělské Barceloně.

Vybudování dalších center je nezbytné, protože v Evropě již jezdí více než 1.000 bateriových městských autobusů MAN, více než 2.400 plně elektrických dodávek MAN a letos budou zákazníkům dodány první e-náklaďáky MAN.

“Opravy baterií jsou pro MAN nezbytným předpokladem pro zajištění vysoké ekonomické efektivity a provozuschopnosti elektrických vozidel našich zákazníků. Přitom také významně přispíváme k cyklu trakčních baterií, protože opravy prodlužují životnost baterie ve vozidle, a tím šetří důležité zdroje,” říká Christopher Kunstmann, senior viceprezident pro řízení zákaznického servisu ve společnosti MAN Truck & Bus.

První středisko pro opravu baterií bylo uvedeno do provozu v roce 2020 – získává pilotní zkušenosti s údržbou a dokumentací baterií pro elektrické dodávky MAN eTGE, které byly uvedeny na trh v roce 2018. Následovaly opravy baterií pro distribuční nákladní vozidlo MAN eTGM, které přišlo na scénu v malé sérii v roce 2020, a poté sériová výroba elektrického městského autobusu MAN Lion’s City E (rovněž v roce 2020). Při opravách všech typů baterií byly dodržovány jednotlivé kroky, zaměstnanci byli proškoleni, byly vytvořeny příručky pro opravy a definovány požadavky na pracoviště.

Znalosti získané v prvním středisku pro opravu baterií v Hannoveru-Laatzenu se nyní postupně rozšiřují na další trhy. Cílem je zřídit střediska pro opravu baterií ve všech zemích, kde jezdí užitková vozidla MAN s bateriovým elektrickým pohonem. Krátké doby přepravy baterií do těchto center a vysoce kvalifikovaní technici zajistí rychlou opravu a minimalizují prostoje vozidel.

U společnosti MAN musí opravárenské centrum splňovat určitá kritéria vycházející z praktických zkušeností a zákonných norem v každé zemi. Pro manipulaci s příslušnými typy akumulátorů vozidel je zapotřebí speciální vysokonapěťové nářadí. Kromě toho používají elektrikáři odpovídající ochranné pomůcky. Náročné požadavky musí splňovat také prostory, jako je kontrolovaný přístup, dvojité dveře, klimatizace, ventilace, zásuvka 400 V a nakládací jeřáb.

Společnost MAN je vedoucím partnerem plánu REVAMP (konsorcium 9 partnerů z oblasti průmyslu a vědy) od roku 2023. Cílem tohoto tříletého projektu je automatizovat proces posuzování stavu použitých baterií. Získané poznatky budou využity pro ekologicky šetrnou regeneraci baterií tak, aby mohly být znovu použity buď ve vozidlech (2. použití), nebo pro jiné účely (2. životnost). Projekt REVAMP je financován německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu.

Ve společnosti MAN jsou opravy a regenerace baterií klíčovými prvky strategie uzavřeného cyklu baterií a udržitelnosti. K tomu je nezbytná diagonální kapacita baterií a nákladově efektivní demontáž baterií. Prvořadým cílem je vytvoření uzavřeného cyklu pro baterie. Důležitými milníky v tomto cyklu baterie po prvním použití je další použití ve vozidle (2. použití) nebo v jiné aplikaci (2. životnost).

Za účelem vytvoření uzavřeného cyklu využitelných materiálů z baterií se společnost MAN již nyní zaměřuje na recyklaci a návrat recyklovaných surovin do nových bateriových článků. Rostoucí poptávka po bateriích v elektrifikovaných vozidlech zvýší emise skleníkových plynů, pokud nebudou přijata zvláštní opatření proti tomu. Jedním z možných nástrojů dekarbonizace výroby bateriových článků je využití druhotných materiálů. Tímto způsobem chce MAN přispět k dosažení skutečně nulových emisí skleníkových plynů, k nimž se zavázal v roce 2021 v rámci iniciativy Science Based Targets.

U baterií je předpokladem pro provoz v uzavřeném cyklu dostatek recyklovaného materiálu. MAN v současné době spolupracuje se svou mateřskou společností TRATON SE a Centrem excelence společnosti Volkswagen AG na koncepcích, které mají v budoucnu zajistit dostatek “recyklovaného materiálu” pro nové baterie, aby byly splněny cíle nové vyhlášky Evropské unie o bateriích.

V loňském roce se společnost MAN Truck & Bus také spojila s mnichovskou sítí start-upů Circular Republic, aby se přiblížila k cíli, kterým je uzavřený cyklus baterií. Circular Republic je součástí společnosti UnternehmerTUM GmbH, která se zavázala sdružovat zavedené společnosti i start-upy za účelem zavádění a dalšího rozvoje inovací v oblasti oběhového hospodářství. V prvním projektu vedeném společností Circular Republic pracuje MAN a další partneři na poloautomatické demontáži trakčních baterií a recyklaci modulových článků.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!