Za čtyři roky bude chybět dvakrát více řidičů

12 ledna 2024, 16:19

Nedávná studie ukazuje, že v roce 2028 bude chybět dvakrát více řidičů než dnes. Když vezmeme v úvahu současný počet volných pracovních míst v této profesi, je tento výsledek šokující. Podívejme se na to, kolik řidičů bude chybět, proč je jich stále nedostatek a co lze udělat pro to, aby se dopravní průmysl nezhroutil do stavu nedostatku těchto klíčových pracovníků?

Mnoho dopravních společností má potíže s udržením stávajících řidičů, natož pak s náborem nových. A přestože se plat v této profesi zdá být pro některé stále nesmírně atraktivní, pro většinu řidičů kamionů je nyní druhořadý. Od vstupu do této profese odrazuje mnoho faktorů. V důsledku toho se situace stále více komplikuje a odborníci varují, že v blízké budoucnosti bude řidičů kamionů ještě méně.

IRU: nedostatek více než 3 milionů řidičů

Podle zprávy Mezinárodní dopravní unie (IRU) nazvané The truck driver profession in Europe: access and attractiveness chybělo v roce 2022 v Evropě 380 000 až 425 000 řidičů, z toho:

 • 60 – 70.000 ve Spojeném království
 • 57 – 80.000 v Německu
 • 34.000 ve Francii.

Výše zmíněná zpráva připomíná, že do roku 2026 odejde do důchodu přibližně 30 % dnešních řidičů, což by při tak nízké míře obměny mohlo v Evropě vést až ke 2 milionům volných pracovních míst.

Tato studie se však zabývala Evropou, zatímco v celosvětovém měřítku je situace mnohem horší. Nejnovější zpráva IRU obsahuje údaje o situaci na trhu práce v dopravě ve 36 zemích. Vyplývá z ní, že již v roce 2023 chybělo na celém světě více než 3 miliony řidičů. Prognózy obsažené ve studii jsou více než pesimistické.

Proč není dostatek řidičů kamionů?

Řidičů je nedostatek z mnoha důvodů a výše zmíněný odchod do důchodu není zdaleka tím nejzávažnějším. Zajímavé je, že ze zprávy PITD vyplývá, že 80 % respondentů hodnotí svou práci pozitivně. Bohužel podle tohoto průzkumu téměř 69 % řidičů nepobírá kromě standardního platu žádné jiné benefity.

Právě nedostatek dalších motivačních faktorů je uváděn jako jeden z hlavních důvodů tak vysokého počtu volných pracovních míst v této profesi. Hned vedle toho stojí špatná infrastruktura, která nestačí potřebám řidičů. Mezi ně patří například neutěšený stav parkovišť u silnic, jejich nedostatečný počet a nedostatečná bezpečnost na odpočívadlech. Zajímavé je, že polská infrastruktura tohoto typu je považována za nejlepší v celé Evropě, přičemž nejhorší situace je v Německu a Francii.

Mohlo by se zdát, že když je nedostatek tuzemských řidičů, jejich místa zaujmou cizinci. Řidiči kamionů z Ukrajiny, Běloruska a dalších východních zemí, kteří dosud pracovali v Česku, Polsku nebo na Slovensku, se však stále častěji přesouvají do západní Evropy, kde mají lepší podmínky.

Zvýší se poptávka po řidičích?

Evropské ekonomiky jsou poháněny spotřebou. Ani trendy, jako je podpora opravitelných domácích spotřebičů, nošení oblečení z druhé ruky nebo opětovné používání starých věcí, které v současnosti získávají na popularitě, dlouhodobě nesníží poptávku po novém zboží. Poptávka po nich bude růst a s ní i potřeba po přepravcích zboží.

Stále častěji také slýcháme o plánech reindustrializace Evropy, a to i v souvislosti s ochranou evropských trhů před hospodářskou expanzí Číny a dalších asijských zemí. Jedním z příkladů je koncept výstavby dolu na lithium v německém Altenbergu. Tato surovina se používá k výrobě baterií pro pohon elektromobilů, což samozřejmě souvisí s oblíbenou dekarbonizací hospodářství EU. Rozvoj průmyslu je tedy zmiňován jako další faktor, který v blízké budoucnosti zvýší dopravní zakázky.

Kolik řidičů kamionů bude v roce 2028 chybět?

S přihlédnutím k těmto a dalším skutečnostem IRU vypočítala, že v roce 2028 bude celosvětově chybět více než 7 milionů řidičů, z toho:

 • 4,9 milionu v Číně,
 • 745.000 v Evropě,
 • 200.000 v Turecku.

Aby se tento nebezpečný trend, který může mít vážné důsledky nejen pro dopravu, ale i pro světové ekonomiky, zvrátil, je třeba okamžitě přijmout příslušná opatření. Je dobrým znamením, že se o problémech v práci řidičů stále častěji diskutuje i na mezinárodních fórech.

Jak zvrátit současný trend?

Jedním z příkladů je stanovisko Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF), která tvrdí, že problémem není dostupnost pracovních sil, ale důstojná pracovní místa. Proto ETF ve svém manifestu navrhuje mj:

 • zavedení politiky zaměřené na potřeby a očekávání řidičů,
 • ochranu práv pracovníků v dopravě,
 • zvýšení bezpečnosti v tomto pracovním prostředí,
 • sociální řešení pro zaměstnance,
 • zavedení udržitelného a spravedlivého ekologického přechodu,
 • digitalizaci, která by měla být prováděna s ohledem na práva zaměstnanců, demokratické zásady a rovnost žen a mužů.

Zda tyto iniciativy skutečně zvrátí negativní trend na trhu práce profesionálních řidičů, se ukáže v příštích letech. Zdá se však, že by se mělo dbát především na pomoc mladým řidičům při získávání kvalifikace a na zajištění důstojných podmínek na odpočívadlech nákladních vozidel v celé Evropě.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!