Přísné tresty za porušení pravidel ve Velké Británii

5 dubna 2023, 17:11

Britské ministerstvo dopravy provedlo změny v předpisech, které dopravcům z EU odebraly některá práva. Až do konce března však nebyly finanční sankce za jejich nedodržení vymáhány. Přechodné období právě skončilo a od 1. dubna hrozí dopravcům za porušení nových předpisů finanční sankce.

Vjezd kamionu do Velké Británie

Od 1. dubna 2023 již nebude povolena kombinovaná přeprava ani přeprava bez nákladu. V praxi hrozí dopravci v souvislosti s prováděním kabotážní přepravy s „prázdným“ tahačem při vjezdu do Velké Británie, s prováděním kombinované přepravy, tj. některých druhů intermodální přepravy a intermodálních operací, a se změnami v tzv. třícestné přepravě sankce. Za tyto přestupky bude muset zaplatit pokutu ve výši 300 liber. Politika vymáhání těchto pravidel je obsažena v dokumentu britského DVSA v části č. 12, která popisuje změny pravidel (https://www.gov.uk/government/publications/enforcement-sanctions-policy).

Dopravci z EU zbaveni některých práv

Připomeňme, že na konci loňského roku zavedlo britské ministerstvo dopravy tři důležité změny. První se týká omezení kabotážní dopravy, kterou zahraniční kamiony často provozovaly na území Velké Británie. Nyní nebude možné, aby dopravce vjel do této země bez zboží, např. po vykládce v Irsku. Navíc je stanoven limit, tj. maximálně dvě vnitrostátní trasy během sedmi dnů.

Druhá otázka se týká zákazu některých multimodálních operací. Především se jedná o přepravu zboží ve stejném vozidle nebo se stejnou přepravní jednotkou (např. kontejner, návěs, přívěs) nebo při použití dvou nebo více druhů dopravy (např. námořní, železniční, silniční). Odpojování nebo napojování přívěsů nebo návěsů v přístavech nebo terminálech je zakázáno.

Třetí změna se týká tzv. třícestné dopravy. Ministerstvo dopravy zrušilo právo společností se sídlem v členských státech EU přijímat zboží ve Velké Británii a poté je přepravovat do zemí mimo EU, např. do Švýcarska nebo Turecka. Dosud to bylo možné na základě licence EU. Nyní bude nutné mít licenci, kterou vydává Evropská konference ministrů dopravy (ECMT).

Pokuta až 10 000 liber za nelegální imigranty

Od 1. dubna vstupují v platnost také finanční sankce vyplývající z revidovaných předpisů o odpovědnosti dopravců, které byly zavedeny v únoru letošního roku. Britská celní služba Border Force může ukládat pokuty za nález nelegálních imigrantů ve vozidlech nebo přívěsech, které nejsou během přepravy řádně zajištěny. Výše pokuty činí až 10.000 liber za každého nalezeného nelegálního imigranta a 6.000 liber v případě, že je vozidlo nesprávně zajištěno, ale nejsou nalezeni žádní nelegální imigranti.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!