ELRING: Elastomerová těsnění pro vznětové motory těžkých užitkových vozidel

28 března 2023, 10:14

Elastomerová těsnění jsou nepostradatelnou součástí dnešních těžkých vznětových motorů. Nacházejí se například v takových místech, jako je víko ventilů, olejová vana nebo kryt rozvodu. 

Pohled do minulosti

Pohled do historie ukazuje, že v minulosti se k utěsnění různých částí motoru používaly různé materiály. 

Například pro těsnění olejové vany motoru Mercedes-Benz OM 366 se používal kompozit korku a pryže. Všechna pryžovo-korková těsnění byla od té doby nahrazena a nyní jsou dostupná pouze na aftermarketu. Zde jsou však zatím k dispozici ve velmi velkém množství. 

284.734 OM366, těsnění olejové vany

Používaly se také těsnicí materiály z vázaných aramidových vláken NBR. Příkladem je těsnění chladiče oleje pro motor MAN D2866. V tomto případě bylo papírové těsnění časem nahrazeno elastomerovým těsněním. 

829.589 těsnění chladiče oleje
012.300 těsnění chladiče oleje

Proč jiný materiál?

 Důvodů pro používání elastomerů je dnes mnoho. Delší životnost, nižší náklady, větší konstrukční flexibilita, velmi malé množství výrobního odpadu, často snadnější montáž a demontáž. 

Při výběru správného elastomeru je klíčové přizpůsobit jej podmínkám použití. Společnost ElringKlinger má díky svým dlouholetým zkušenostem s výrobou ideální předpoklady k tomu, aby to dokázala. 

Zároveň se vyvíjejí i součásti, do kterých se těsnění montují. Již mnoho let se například používají olejové vany a ventilová víka z polyamidu. Polyamid je termoplastický materiál, který se vyznačuje pevností a odolností. Pro sériové dodávky se vyvinul standard, podle kterého jsou tyto komponenty dodávány výrobci motoru již připravené k montáži. To znamená podsestavu s těsněním, upevňovacími šrouby, vypouštěcím šroubem v případě olejových van a často i se snímačem hladiny oleje. Nakonec se u společnosti ElringKlinger testuje těsnost takového modulu připraveného k montáži. Podle požadavků zákazníka mohou být víka ventilů ještě předmontována s kabeláží. 

Výhodami kombinace elastomerového těsnění a termoplastické složky jsou nízká hmotnost, vysoká konstrukční flexibilita a recyklovatelnost polyamidu. Další plus tohoto materiálu ve srovnání s hliníkem nebo ocelí jsou mnohem lepší vlastnosti NVH. NVH je zkratka pro „Noise Vibration Harshness“ (hluk, vibrace, drsnost). 

Zejména v případě užitkových vozidel, která se obvykle pohybují nízkou rychlostí, lze dosáhnout výrazného snížení hluku emitovaného do životního prostředí. Kromě toho je možné snížit hluk v kabině řidiče. Lze také snížit vibrace, které se v konečném důsledku přenášejí na řidiče. Vždyť míru komfortu ovlivňuje i subjektivně vnímané snížení úrovně hluku a vibrací. 

Obecné pokyny k montáži

 Přes všechny tyto pozitivní vlastnosti elastomerová těsnění stárnou, a proto je třeba je po určitém čase vyměnit. Těsnění podléhají stárnutí vlivem tepla motoru, nízkých teplot v zimě, kontaktu s opotřebeným motorovým olejem a ozónem z okolního vzduchu. Dalším faktorem je mechanické namáhání. Těsnění se postupně stávají křehčími, ztrácejí těsnost až se nakonec musí vyměnit. 

Výměna je zpravidla jednoduchá, ale je třeba mít na paměti několik aspektů. Těsnění se musí vkládat správným způsobem. Existují velmi tenká a úzká těsnění, na která se vyplatí podívat dvakrát. 

Těsnění, která utěsňují několik součástí najednou, často vyžadují použití dodatečného silikonu. Tyto plochy lze rozpoznat podle odlišné struktury povrchu (viz fotografie). Pokud se taková místa na těsnění nevyskytují, silikon ani jiná těsnicí hmota se nepoužívá. 

321.770 těsnění krytu rozvodu Volvo D13

Rovněž je potřeba přísně dodržovat utahovací momenty a pořadí šroubů. 

Příklad postupu utahování s dvojitým dotažením. 10 Nm i 35 Nm

Pokud mají olejové vany nebo víka ventilů vymezovací prvky, nebylo by na škodu vyměnit také těsnění nebo dorazy těchto prvků, protože i ty časem stárnou. 

 Elastomerová těsnění v kombinaci s polyamidovými komponenty jsou dnes nejmodernější variantou a při použití vysoce kvalitních základních materiálů poskytují dlouhotrvající a spolehlivé těsnění – za předpokladu, že je instalace provedena v souladu s pokyny výrobce. 

Více informací naleznete na stránkách ElringKlinger.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!