MAN hlásí růst prodeje a kladný výsledek navzdory přerušení výroby

14 března 2023, 13:41

Navzdory šestitýdennímu zastavení výroby v první polovině roku v důsledku války na Ukrajině a následnému nedostatku komponentů se mnichovskému výrobci užitkových vozidel MAN Truck & Bus podařilo ve finančním roce 2022 dosáhnout tržeb ve výši 11,3 miliardy eur (10,9 miliardy Kč), což představuje mírný nárůst oproti předchozímu roku.

Pokles prodeje nových vozidel byl kompenzován zlepšením tržního a produktového mixu, lepším prosazováním cen nových a ojetých vozidel a výrazně zvýšeným objemem servisu vozidel. Upravený výsledek dosáhl 139 milionů eur.

„Ve skutečně turbulentním roce poznamenaném řadou složitých problémů – pandemií Corona, válkou na Ukrajině a komplikovanými makroekonomickými otřesy, jako byla vysoká inflace – jsme díky našemu maximálnímu úsilí a přísné nákladové disciplíně dokázali dosáhnout kladného výsledku na očištěné bázi. To vše díky velkému nasazení celého týmu. Do nového finančního roku tedy vstupujeme s velkou důvěrou a zejména v roce 2021 hodláme dokončit započatou restrukturalizaci,“ vysvětlila Inka Koljonen, členka představenstva společnosti MAN Truck & Bus SE odpovědná za finance, informační technologie a právní záležitosti.

Úpravy zisku a ztráty společnosti MAN zahrnovaly náklady ve výši 13 milionů eur (696 milionů Kč) na probíhající restrukturalizaci společnosti. Kromě toho vznikly náklady ve výši 130 milionů eur v přímé souvislosti s válkou na Ukrajině. V této položce jsou zahrnuty náklady ve výši 92 milionů EUR související s prodejem ruské distribuční společnosti.

ZDROJ: Tisková zpráva MAN Truck & Bus

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!