V roce 2022 nevyhovělo 18 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

1 února 2023, 15:11

Česká obchodní inspekce každoročně vyhodnocuje kontroly jakosti pohonných hmot za uplynulé období. V roce 2022 odebrala na čerpacích stanicích na celém území ČR 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 %). Během minulého roku uložila ČOI zákaz prodeje na 48.352,31 litrů pohonných hmot v hodnotě 2.048.113,63 korun. V celkovém porovnání s rokem 2021 nedošlo k zásadním změnám, jelikož v roce 2021, z 2.611 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 19 vzorků (0,7 %).

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly pohonných hmot za rok 2022. U čerpacích stanic na celém území ČR odebrala 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 % nevyhovujících vzorků).

Česká obchodní inspekce provádí kontroly formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Jedná se o motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2022 (podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci) v 7 případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Celkově se jednalo o 48 352,31 l pohonných hmot v hodnotě 2.048.113,63 Kč. Konkrétně bylo opatření vydáno na:

  • 27.046,91 l motorové nafty v hodnotě 1.272.967,17 Kč
  • 15.485,40 l motorových benzinů v hodnotě 650.016,46 Kč
  • 5.820,00 l LPG v hodnotě 125.130,00 Kč

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.  Kompletní zpráva PHM

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!