Společnost MAN omezuje výrobu a propouští

16 listopadu 2022, 15:06

Výrobce užitkových vozidel MAN oznámil plán restrukturalizace své autobusové divize. Prodej autobusů MAN klesl z přibližně 7.400 kusů v roce 2019 na přibližně 4.600 kusů v roce 2021. Za prvních devět měsíců roku 2022 bylo prodáno přibližně 2.800 autobusů. Tento pokles se projeví na výraznému propouštění. Zaniknou stovky pracovních míst.

Objednávky autobusů MAN klesají

Vzhledem ke zhoršení celkové hospodářské situace způsobené válkou na Ukrajině a s tím souvisejícím zvýšením nákladů na materiál a energie nelze v krátkodobém až střednědobém horizontu očekávat výrazné zlepšení situace na trhu. Předpokládá se snížení odbytu a zpomalení rozvoje autobusové dopravy, a proto MAN naléhavě potřebuje upravit strukturu této oblasti podnikání.

K dosažení tohoto cíle byl definován komplexní soubor opatření. Příjmy je třeba zlepšit pomocí prodejních opatření. Úspory vzniknou snížením nákladů na materiál, energii, výrobu a vývoj. Cílem společnosti je také snížit personální náklady v mezinárodní výrobní struktuře v oblasti autobusů.

Aby bylo možné i nadále pružně reagovat na požadavky trhu, zejména v Evropě, budou obě továrny na výrobu autobusů v Ankaře (Turecko) a Starachowicích (Polsko) pokračovat ve výrobě. To však bude vyžadovat přizpůsobení denních výrobních kapacit aktuálnímu vývoji na trhu.

Snižování počtu zaměstnanců

V polském výrobním závodě ve Starachowicích se bude v budoucnu vyrábět osm autobusů denně namísto současných dvanácti. Toto plánované snížení výrobní kapacity donutí MAN zrušit 860 pracovních míst v tomto závodě.

Stejně jako v minulosti si je společnost MAN vědoma své společenské odpovědnosti a hodlá v následujících týdnech spolupracovat s odbory na nalezení schůdných řešení pro společnost i zaměstnance ve Starachowicích. Mimo jiné se plánuje nabídnout zaměstnancům postiženým restrukturalizací zaměstnání v rámci sítě MAN, například v továrně na nákladní automobily v Krakově nebo v závodě v Bánovcích na Slovensku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!