Kontroly pohonných hmot v prvním pololetí roku 2022 dopadly nejlépe v historii

16 srpna 2022, 16:04

Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a porovnává jakost pohonných hmot. Při porovnání výsledků kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2022 s jakostí za 1. pololetí roku 2021 lze konstatovat zlepšení. Jedná se dokonce o nejlepší výsledek v historii kontrol.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2021 a 2022. Z tabulek je zřejmé, že jakost pohonných hmot se oproti 1. pololetí roku 2021 zlepšila, a to z 1,2 % na 0,5 %. Nepatrné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty, z 1,0 % na 0,7 %. Zlepšení bylo zaznamenáno u vzorků LPG pro pohon, z 4,5 % na 0,7 %. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky automobilových benzinů (0,2 %) a CNG (0,0 %).

Česká obchodní inspekce uložila v 1. pololetí 2022 ve 2 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 19.826,91 l pohonných hmot v hodnotě 768.047,17 Kč, z toho 14.006,91 l motorové nafty v hodnotě 642.917,17 Kč a 5.820,00 l LPG v hodnotě 125.130,00 Kč.

Vzorky FAME a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v 1. pololetí v roce 2022 odebrány.

Biopaliva v pohonných hmotách

V průběhu 1. pololetí 2022 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 616 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 522 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Česká obchodní inspekce kontroluje jakost pohonných hmot od 2. pololetí roku 2001.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.  Kompletní zpráva PHM

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!