V červnu nevyhověl jeden vzorek nafty a jeden vzorek benzinu

12 srpna 2022, 11:45

Česká obchodní inspekce kontrolovala jakost pohonných hmot v červnu 2022. Celkem odebrala 212 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 kontrolované vzorky pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách kvality pohonných hmot i v červnu 2022. V tomto měsíci odebrala na čerpacích stanicích v celé ČR celkem 212 vzorků pohonných hmot.  Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 kontrolované vzorky – 1 vzorek motorového benzinu a 1 vzorek motorové nafty.

Oproti květnu bylo v měsíci červnu zaznamenáno zhoršení, jelikož v květnu nevyhověl 1 odebraný vzorek LPG.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v červnu odebrány.

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – červen 2022

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v červnu 2022 v jednom případě zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 14.006,91 L pohonných hmot v hodnotě 642.917,17 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!