Nová platforma pro nákladní automobily Daimler Truck

21 prosince 2021, 10:59

Společnost Daimler Truck vyvíjí platformu nákladního vozidla připravenou pro autonomní řízení úrovně SAE 4, k čemuž ji předurčuje zejména naddimenzování systémů pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vozidla. Mezi čtyři klíčové oblasti redundantní architektury patří brzdový systém, systém řízení, zásobování napětím a komunikační síť.

Daimler platforma

V případě poruchy jednoho z primárních systémů ji vozidlo úrovně 4 dokáže rozpoznat, analyzovat a v případě potřeby aktivovat záložní systémy. Pokud je porucha považována za kritickou pro provoz vozidla, systém jedná v souladu s bezpečnostním protokolem a provede takzvaný “manévr s minimálním rizikem”, tj. bezpečně zastaví vozidlo. Platforma vozidel Level 4 společnosti Daimler Trucks, založená na vozidle Freightliner Cascadia, by měla stanovit nová měřítka pro toto odvětví. Tento redundantní podvozek pro nákladní vozidla je vyvíjen pro společnost Waymo Via. První verze vozu určená pro integraci do systému autonomního řízení Waymo Driver již byla dodána.

„Každý inteligentní systém autonomního řízení potřebuje pevný základ. Naše platforma pro autonomní vozidla 4. úrovně, založená na vozidle Freightliner Cascadia, se dokonale hodí k integraci softwaru, hardwaru a výpočetních systémů pro autonomní řízení. Díky své redundanci, včetně velkého počtu senzorů, může nákladní vozidlo úrovně 4 významně přispět k bezpečnosti silničního provozu a výrazně se přiblížit vizi jízdy bez nehod,“ říká Dr Peter Vaughan Schmidt, ředitel Autonomous Technology Group Daimler Truck.

Autonomous Technology Group – kompetenční centrum pro autonomní řízení

Poté, co společnost Daimler Trucks na začátku roku 2019 oznámila svůj záměr investovat více než 500 milionů eur (přibližně 570 milionů dolarů) do vývoje autonomního řízení, založila v červnu 2019 skupinu Autonomous Technology Group. Tato globální organizace zabývající se autonomním řízením centralizuje celosvětové know-how a aktivity firmy Daimler Trucks. Mezi hlavní úkoly tohoto útvaru patří vytvoření celkové strategie v oblasti autonomního řízení a její realizace, včetně výzkumu a vývoje, a vybudování nezbytné infrastruktury, včetně sítí pro provozní využití vozidel. Cílem je zavést autonomní nákladní vozidla (úroveň SAE 4) do sériové výroby a na silnice do konce tohoto desetiletí.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!