Budoucnost motorových olejů pro nákladní automobily

15 prosince 2021, 15:19

Navzdory mnoha iniciativám na mezinárodní úrovni je podíl silniční dopravy na emisích skleníkových plynů stále významný. Automobilový průmysl tak čelí velmi ambiciózním cílům stanoveným právními předpisy EU. Odborníci společnosti ExxonMobil zdůrazňují, že vývoj nových technologií filtrace znečišťujících látek a složení maziv je již stálou součástí práce výzkumných a vývojových týmů. Výsledkem tohoto úsilí jsou motorové oleje s viskozitou, která se ještě nedávno zdála pro motory velkých užitkových vozidel nemožná.

Těžká nákladní vozidla a autobusy generují podle Evropské komise okolo 1/4 emisí CO2 ze silniční dopravy a přibližně 6 % celkových emisí v EU. Proto bylo v roce 2019 přijato nařízení, které definuje normy emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla. Nový zákon přesně stanovuje cíle pro automobilový průmysl, aby snížil průměrné emise z nových těžkých nákladních vozidel. Cíle vyjádřené jako procentní snížení emisí ve srovnání s průměrem EU v referenčním období (1. 7. 2019 až 30. 6. 2020) jsou 15 % do roku 2025 a 30 % do roku 2030.

Ambiciózní plány Evropské unie jsou pro automobilový průmysl velkou výzvou, ale manažeři vozových parků mohou budoucí změny vnímat pozitivně. Nižší emise znamenají nižší spotřebu paliva, která tvoří největší část nákladů dopravních společností. Na druhou stranu povedou nezbytné změny ke zvýšení výrobních nákladů nákladních vozidel splňujících normu Euro VII, protože přizpůsobení se novému zákonu vyžaduje mnohamilionové investice do dalšího vývoje systémů snižování emisí výfukových plynů či náročné úpravy složení motorových olejů. Jak zdůrazňuje Jerzy Domaszczyński, specialista společnosti ExxonMobil, snížení viskozitní třídy motorového oleje není obtížné, ale trik spočívá v tom, že změny je třeba provést tak, aby upravený olej stále poskytoval účinnou ochranu motoru a jeho olejový film byl odolný proti narušení.

„Vývoj a testování nových motorových olejů vyžaduje rozumnou rovnováhu. Úspora paliva musí být vyvážena životností výrobku a přesnost laboratorních testů musí být vyvážena hodnocením výkonnosti oleje v reálných podmínkách. Nedávno jsme představili olej Mobil Delvac XHP Ultra LE MN9 5W20 pro motory nákladních vozidel MAN. Viskozitní třída 5W20 se donedávna zdála být v řadě maziv pro velká užitková vozidla nemožná. Popularizace nižších viskozitních indexů je však účinným způsobem, jak snížit tření v motoru, což snižuje spotřebu paliva a emise,“ vysvětluje specialista společnosti ExxonMobil.

Probíhající změny si vynutí také evoluci kvalitativních tříd motorových olejů. Změny se týkají tříd ACEA E se zvyšující se palivovou účinností, ale také zavedení nových kategorií ACEA F pro oleje pracující při vysokých teplotách se smykovými silami HTHS od 2,9 do 3,2 mPa.s. Tyto změny otevírají další kapitolu v historii motorových olejů pro nákladní automobily. Připomeňme, že Mobil Delvac, jeden z prvních olejů pro vznětové motory na světě, byl uveden na trh v roce 1925.

Jerzy Domaszczyński ze společnosti ExxonMobil se domnívá, že autoservisy těžkých vozidel by si měly být vědomy důsledků nadcházejících změn:

„Všechny nové motorové oleje s nižší HTHS v kombinaci s viskozitními třídami SAE 5W-20 nebo 0W-20 nebudou zpětně kompatibilní. To znamená, že je nelze používat ve starších motorech, které nejsou na tyto oleje uzpůsobeny.“

Jak však upozorňuje, zavedení nových maziv nestačí k tomu, aby výrobci nákladních vozidel splnili nové ekologické požadavky. Nové automobilové technologie je třeba vyvíjet i mimo oblast maziv.

Inženýři se různými způsoby snaží snížit škodlivé emise z dopravy. Lze toho dosáhnout používáním obnovitelných a udržitelných paliv, která jsou důležitým nástrojem pro snižování emisí CO2. Řešení se hledají také prostřednictvím pokročilého výzkumu. Například tým inženýrů v Southwest Research Institute v USA dosáhl velmi nízkých emisí NOx 26,8 mg/kWh, díky výkonnému systému využívající přídavný katalyzátor selektivní katalytické redukce (SCR) instalovaný v blízkosti motoru. To ukazuje na možný vývoj, který přiblíží automobilový průmysl k plnění nových ekologických norem.

K rozšíření motorových olejů 0W20 a 5W20 v dopravě však nedojde okamžitě. Nákladní automobily vyžadující tyto viskozity se teprve dostávají na silnice a normy ACEA F se teprve připravují. Vzhledem k průměrnému stáří nákladních automobilů jsou stále hojně používané minerální výrobky, avšak postupně se zvyšuje podíl syntetických olejů s nižší viskozitou.

Bude v příštích letech viskozita motorových olejů pro nákladní automobily 0W-16 nebo 0W-12? Podle odborníka společnosti ExxonMobil naznačují současné trendy v odvětví, že tento scénář je velmi pravděpodobný.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!