Další Vánoce v kamionu?

14 prosince 2021, 8:57

Řidiči kamionu se opět stali rukojmími mezinárodní politiky. Vloni kvůli pandemickým opatřením, ale zřejmě spíše vinou nedohody mezi Velkou Británií a Francií před Brexitem, zůstaly tisíce řidičů uvězněny přes Vánoce na britské straně. Letos zažívají mnohadenní utrpení v čekajících kamionech na hranicích Běloruska s Evropskou unií, tedy Polskem, Litvou a Lotyšskem.

Na hraničních přechodech mezi Běloruskem a výše zmíněnými zeměmi stojí fronty kamionů dosahující několika desítek kilometrů, v nichž řidiči v nemožných hygienických podmínkách, bez možnosti si doplnit potraviny a vodu, čekají 4 až 6 dní, zaznamenali i osmidenní čekání a kolonu v délce 42 km. Polští a litevští celníci provádějí důkladné kontroly vozidel za využití rentgenů, nutí některé řidiče, aby celý náklad vyložili a zase naložili, i když vždy není faktické podezření na převoz ilegálních migrantů. Především zde však tito celní úředníci nepracují v dostatečných počtech. Neplní tak ani zdaleka minimální počty odbavených kamionů, k nimž se země zavázaly. Od 9. prosince ještě situaci komplikuje zavedení běloruských navigačních plomb.

Je smutné, že řidiči kamionů jsou rukojmími a oběťmi politických sporů států. Země EU se dostaly do konfliktu s běloruským režimem a nástrojem politiky se stali i migranti z Blízkého východu a z Afriky. Role zemí na hranici Schengenského prostoru je velmi obtížná, část lidských zdrojů je vázána v terénu, ale nelze akceptovat, aby dopady vždy ležely na bedrech řidičů nákladní dopravy.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA dle slov svého generálního tajemníka Vojtěcha Hromíře naléhavě žádá o řešení této napjaté situace řadu institucí: „Vyzvali jsme Mezinárodní unii silniční dopravy IRU, aby řešila tento problém s Evropskou komisí. S žádostí o intervenci jsme se dopisy obrátili na ministry dopravy a zahraničních věcí a také na českou celní správu. Řešení vidíme v tom, aby Polsko, Litva a Lotyšsko jako země Schengenu zajistily na svých hranicích s Běloruskem hladký průjezd nákladních vozidel se zbožím a zejména dostatečně kapacitní výkon celní služby. Zcela na místě by byla i výplata odškodného pro případy, kdy řidiči stráví na hraničních přechodech kvůli pomalému celnímu odbavení více než 24 hodin. Evropská komise by měla zřídit sociální fond, z nějž bude dopravcům a řidičům refundován každý další den čekání. Ale nyní jde hlavně o to, aby řidiči opět netrávili Vánoce někde v běloruských polích, ale doma s rodinami.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!