Předjíždění cyklistů

, 16 září 2021, 10:11

Poslanecká sněmovna schválila senátní verzi novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné obsahuje také ustanovení o bezpečném předjíždění cyklistů ve vzdálenosti 1,5 metru, resp. 1 metru při rychlosti do 30 km/h. Na rozdíl od původní poslanecké verze vypouští velice přísné sankce – zákaz řízení od šesti do dvanácti měsíců, sedm trestných bodů a pokutu pět až deset tisíc korun.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA si je plně vědomo závažnosti dané problematiky a vítá celospolečenskou diskuzi na toto téma. Řidiči nákladních vozidel a autobusů musí být velmi opatrní při kontaktu se zranitelnějšími účastníky silničního provozu.

Ke schválené podobě zákona dodává generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř: „Zásada dodržování bezpečného odstupu je zcela bez diskuze. Problém předjíždění cyklistů vnímáme jako důležité téma, ale jsme rádi, že neprošla verze s tvrdšími tresty, pro profesionální řidiče doslova likvidačními. Předpokládám, že se o uplatňování zákona a obtížné kontrole odstupu při předjíždění cyklistů povede ještě debata.

Hodně bude záležet na přístupu a možnostech policie. Šířku odstupu neutváří jen předjíždějící vozidlo, ale i sám cyklista, který může měnit svoji dráhu a rozměrnější vozidla jej předjíždějí i několik sekund. Je také faktem, že v České republice jsou i delší úseky, které takové předjetí velkým vozidlům prakticky neumožňují a přitom po nich vedou trasy linkových autobusů. Uvidíme, jak si zákon sedne, každopádně je dobře, když si spoluodpovědnost za bezpečí všech účastníků provozu všichni uvědomíme.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!