GREEN COMPACT 2050 – cesta k dekarbonizaci silniční dopravy

, 28 května 2021, 11:30

Dekarbonizace dopravy patří k nejaktuálnějším tématům dneška. O konci uhlíku v dopravě je již rozhodnuto, předmětem diskuzí je jeho termín. Pozornost se nyní začíná obracet i k užitkovým automobilům, jejichž situace je však v mnohém od osobních vozidel odlišná.

Předsednictvo Sdružení ČESMAD BOHEMIA dnes proto rozhodlo připojit se k celosvětové iniciativě Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nazvané GREEN COMPACT 2050, která definuje nutné kroky vedoucí k tomuto cíli. Přinášíme stručný obsah tohoto dokumentu, jehož kompletní znění lze nalézt na stránkách ČESMAD.

K dosažení dekarbonizace silniční dopravy je podle Green Compactu nutné intenzivně působit v těchto 5 oblastech:

Široká implementace nízkouhlíkových a bezuhlíkových paliv

Je třeba využívat všechny alternativy, včetně biopaliv, e-paliv, elektřiny, CNG, LNG a vodíku, neboť automobily plní rozličné úkoly a cena energie je po celém světě velmi nestálá a různorodá a rovněž dostupná infrastruktura je variabilní.

Efektivnější logistika s Eco-trucky

Jedná se především o nahrazení současných 17metrových souprav tahače s návěsem 25metrovými soupravami. Dvě taková prodloužená nákladní vozidla přepraví stejný náklad jako tři vozidla standardní při zachování stejné maximální hmotnosti.

Zvýšené využívání hromadné osobní dopravy autobusy a autokary

K nahrazení 500 milionů automobilů by bylo zapotřebí pouhých 17 milionů autobusů.

Efektivnější a nejnovější technologie vozidel

Zlepšení energetické účinnosti vozidel probíhá kontinuálně zaváděním a dalším vývojem nových technologií, včetně pneumatik s nízkým valivým odporem, aerodynamiky, rekuperace odpadního tepla nebo lehkých materiálů.

Zlepšování ekologické jízdy prostřednictvím školení a vzdělávání

Celosvětově každý den obsluhuje podniky a obce 65 milionů autobusů a nákladních vozidel. Většina řidičů těchto vozidel, zejména v rozvojových zemích, dosud neabsolvovala žádné školení řidičů pro ekologickou jízdu.

Prezident Sdružení Josef Melzer zdůvodňuje, v čem je přínos této dohody: „Green compact je plánem uhlíkové neutrality do roku 2050 dotýkající se všech, kdo jsou ovlivněni komerční silniční dopravou na místní, národní, regionální i globální úrovni. Připomíná, že k dekarbonizaci dopravy nevede jedna jednoduchá cesta, ale je třeba pracovat na všech výše pěti uvedených oblastech současně a při tom zajistit mobilitu a logistické služby pro stále rostoucí světovou populaci. Green compact jsme se rozhodli podpořit, protože na rozdíl od mnoha stále radikálnějších prohlášení a závazků vychází z reálných možností současné dopravy a vývoje technologií a přitom reflektuje dopravní potřeby společnosti.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!