Přehled hospodaření společnosti Scania za rok 2020

17 března 2021, 14:45

Společnost Scania zveřejňuje přehled hospodaření za rok 2020. Čisté tržby se snížily o 18 procent na 125.125 mil. SEK (152.419). Provozní výnosy klesly o 49 procent na 8.887 mil. SEK (17.488). Peněžní tok v segmentu vozidel a služeb činil 9.180 mil. SEK (10.994). Ve čtvrtém čtvrtletí došlo ke snížení čistých tržeb o 6 procent na 36.282 mil. SEK (38.604) a k nárůstu provozních výnosů o 1 procento na 3.638 mil. SEK (3.599).

Scania vůz v zimě

Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele

„Ačkoli byl celý rok 2020 výrazně ovlivněn pandemií COVID-19, ze všech sil jsme se snažili poskytovat našim zákazníkům služby a díly potřebné k tomu, aby mohli provozovat své podnikání. Přirozeně bylo naší prioritou také úspěšně se vypořádat s provozními a finančními dopady na naše vlastní podnikání, protože jsme v důsledku pandemie COVID-19 čelili výkyvům poptávky a narušením v dodavatelském řetězci. Pandemie sice začala silně ovlivňovat počet přijatých objednávek i kapacitu dodávek, ale naštěstí se nám podařilo rychle omezit náklady a zachovat hotovost.

S ohledem na dlouhodobé ambice společnosti Scania pandemie rovněž urychlila potřebu snižování strukturálních nákladů. Aby bylo možné pokračovat ve velkých investicích do nových technologií podporujících přechod směrem k udržitelné dopravě, bylo nutné přijmout určitá opatření. Tato bolestná, avšak nezbytná rozhodnutí vedla k uzavření výrobních závodů a snížení počtu zaměstnanců.

Od druhé poloviny roku 2020 se poptávka po nákladních vozidlech začala výrazně zvyšovat, avšak u autobusů a autokarů zůstala slabá. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se dodávky vozidel téměř vrátily na úroveň předchozího roku.

Peněžní tok v segmentu vozidel a služeb byl silný díky efektivnímu řízení zásob a principu společnosti Scania vycházejícímu z výroby řízené poptávkou. Naše úsilí o transformaci strukturálních nákladů pokračovalo i ve čtvrtém čtvrtletí. V segmentu finančních služeb se potřeby zákazníků spočívající v posunutí plateb u jejich finančních smluv vrátily ve druhé polovině roku 2020 na standardní úroveň. Ve čtvrtém čtvrtletí již drtivá většina našich zákazníků přešla zpět ke svým původním platebním plánům.

Údaje získané z propojených vozidel Scania ukazují, že dopravní operace jsou stále vykonávány v poměrně vysoké míře, zejména v oblasti dálkové dopravy, distribuce a stavebnictví, ale také v případě městských autobusů. To dokládá potřebu investic, což se odráží rovněž v našich objednávkách. Příjem objednávek na nákladní vozidla se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil o 55 procent ve srovnání s předchozím rokem. Po náročném začátku loňského roku jsme nyní v pozici silné společnosti vyznačující se dobrou strukturou nákladů a připraveností využít rostoucí poptávky. Situace v dodavatelském řetězci je však v mnoha oblastech napjatá, což má za následek narušení výroby a zvýšení nákladů. Pokračující pandemie COVID-19 také prodlužuje nejistotu.

Po celý tento bouřlivý rok jsme se soustředili na náš závazek dekarbonizovat naše produktové portfolio. Schopnost společnosti Scania zajišťovat aktuální dodávky a současně rozvíjet budoucí systém dopravy bez fosilních paliv byla během roku 2020 podrobena náročné zkoušce. V září jsme představili naši první řadu plně elektrických nákladních vozidel, která budou hrát klíčovou roli při plnění našich vědecky podložených cílů (SBT) v oblasti klimatu. Rovněž jsme se zavázali, že budeme našim zákazníkům každý rok přinášet alespoň jednu novou oblast využití elektrických produktů v segmentu autobusů a nákladních vozidel. Do roku 2025 společnost Scania očekává, že elektrifikovaná vozidla budou představovat přibližně 10 procent jejího celkového objemu prodeje vozidel v Evropě. A do roku 2030 by toto číslo mělo dále vzrůst až na 50 procent.“

Finanční přehled firmy Scania

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!