Digitalizace na všech úrovních – závěry konference CLEPA

8 března 2021, 13:30

Vzhledem k aktuální situaci se 11. ročník konference CLEPA (Aftermarket Conference) konal poprvé v historii virtuálně. Během meetingu se více než 200 účastníků dozvědělo o připravovaných předpisech, scénářích vývoje trhu a nejdůležitějších trendech, které budou v příštích letech obor nejvíce ovlivňovat.

Prezentace o potenciálu nových digitálních služeb a platforem poskytly zajímavé pohledy na budoucnost automobilového trhu, kde se objeví nové obchodní příležitosti. Zatímco trh byl zasažen pandemií COVID-19, jeho transformace již probíhá. Určeným směrem jsou nové technologie pohonných systémů, vyspělé asistenční systémy, nové modely vlastnictví vozidel a silně konsolidující tržní prostředí.

Aktuální problémy moto branže

Konference ukázala, že digitalizace již probíhá na všech úrovních hodnotového řetězce a že přístup k údajům o vozidlech je nyní nejdůležitější otázkou na úrovni oborové politiky.

Noví hráči na trhu, kteří dříve nesouviseli s automobilovým průmyslem, nabízejí digitální platformy pro správu oprav a servisu vozidel, zatímco jiní digitalizují přímo opravy, čímž vytvářejí výzvy pro mechaniky.

Frank Schlehuber, Senior Market Consultant ve společnosti CLEPA, ve svém úvodním projevu uvedl:

– Vzhledem k tomu, že technologie vozidel je stále složitější, je nezbytné, aby nebyli výrobci automobilových dílů omezováni pouze k výhradní distribuci náhradních dílů. Aktuálně platné unijní nařízení MV BER poskytuje spotřebitelům svobodný výběr místa, kde mohou své vozidlo opravovat. Toto nařízení, které se v současné době přezkoumává, by mělo být prodlouženo i po roce 2023, aby se zabránilo technickým nebo právním omezením, která znevýhodňují nezávislé výrobce náhradních dílů.

Diskutován byl také přístup k údajům o vozidle. Evropská komise potvrdila, že legislativní návrh oznámí ještě v tomto roce. Komise je také přesvědčena, že akt v přenesené pravomoci týkající se přístupu k informacím o opravách a údržbě související s bezpečností, známý jako SERMI, bude přijat v nadcházejících týdnech. Ve stejné souvislosti bude podáno vysvětlení týkající se nutnosti montovat do vozidel palubní diagnostické rozhraní, bez ohledu na typ hnacího ústrojí.

online konference CLEPA

Přístup k údajům o vozidle je základním předpokladem účasti výrobců automobilových dílů na novém trhu mobility a souvisejících službách.

Generální tajemnice CLEPA, Sigrid de Vries, zdůraznila:

– Budoucí pravidla pro přístup k datům musí zajistit rovné podmínky ve využívání konektivity automobilů. Je důležité zajistit spravedlivý a rovný přístup pro všechny poskytovatele služeb a podpořit vytvoření konkurenčního trhu ku prospěchu a v nejlepším zájmu spotřebitelů.

Budoucnost automobilového průmyslu

Pohledy na budoucnost tohoto odvětví vyjádřila prezentace studie „Aftermarket 2030“, kterou zadala organizace CLEPA a kterou provedla Boston Consulting Group (BCG). Výsledky předpovídají v příštích letech nižší růst servisních činností, zejména v důsledku klesajících nákladů na údržbu elektrických vozidel. Na druhou stranu se zvýší bezpečnost díky rostoucímu rozšíření asistenčních systémů, což sníží počet nehod o 10–20 % do roku 2030.

Konference také ukázala, jak digitalizace aktuálně transformuje trh s náhradními díly. Zavádějí se platformy spojující spotřebitele a autoservisy a také cloudová řešení umožňující nové služby.

Další vydání, také virtuální, konference Aftermarket CLEPA je naplánováno na 25. listopadu. Její hlavní témata budou udržitelný rozvoj a hospodářství s uzavřeným cyklem.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!