DKV zahajuje zelenou misi

19 února 2021, 11:09

Evropská unie usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což vyžaduje ekonomiku s nulovými emisemi CO2. Tento cíl tvoří základ Zelené dohody pro Evropu a je v souladu se závazkem EU realizovat globální opatření na ochranu klimatu v rámci Pařížské klimatické dohody. DKV, poskytovatel služeb pro mobilitu, tyto závazky podporuje.

S ohledem na vlastní klimatickou bilanci se DKV hodlá stát do roku 2023 klimaticky pozitivní společností. Kromě toho bude podporovat svých 250.000 smluvních partnerů, aby do roku 2030 snížili emise CO2 v oblasti dopravy o 30 procent. Za tím účelem již delší dobu silně investuje do portfolia alternativních paliv a digitálních produktů.

„Jsme přesvědčeni o tom, že ambiciózních klimatických cílů EU je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud k tomu budou svým pozitivním přístupem přispívat všichni členové dodavatelského řetězce. V odvětví mobility to tedy není úkol jen pro ropné společnosti, výrobce vozidel a spotřebitele. Proto zde budeme aktivní i my jako poskytovatel služeb,“ říká Marc Erkens, vedoucí oddělení trvalé udržitelnosti, nové mobility a vztahů s veřejností ve společnosti DKV.

Sektor dopravy nabízí v tomto ohledu enormní potenciál, protože produkuje přibližně čtvrtinu globálních emisí CO2. DKV jako poskytovatel služeb hodlá přispět k využití tohoto potenciálu tím, že poskytne zákazníkům a partnerům příslušné nástroje. DKV již delší dobu intenzivně investuje do svého portfolia alternativních paliv. U 5.000 čerpacích stanic, s nimiž společnost z Ratingenu navazuje každý rok spolupráci, je patrné silné zaměření na rozmanitou nabídku paliv, která kromě běžného benzinu a nafty zahrnuje také alternativy, jakými jsou LPG, LNG, CNG, vodík nebo nabíjecí stojany pro elektromobily.

DKV nabízí kromě alternativních paliv také digitální produkty a telematický systém DKV LIVE, aby mohli dopravci ještě víc snižovat emise CO2 ve svém vozovém parku hospodárnější jízdou a optimalizovaným čerpáním paliv. DKV bude o dosahovaném pokroku v oblasti ochrany klimatu pravidelně informovat v každoročně vydávané zprávě o společenské odpovědnosti.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!