Přehled hospodaření společnosti Scania za období leden – červen 2020

11 srpna 2020, 10:53

Společnost Scania prezentuje přehled hospodaření za první polovinu roku 2020.

Scania

Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele

„Toto období bylo silně poznamenáno vypuknutím koronavirové pandemie a jejími důsledky v podobě nižší poptávky i omezené výroby. Tyto aspekty negativně ovlivnily čisté tržby a ziskovost. Rázné kroky společnosti však zmírnily negativní dopad. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 došlo ke snížení čistých tržeb o 38 procent na 25,4 mld. SEK a provozní výnosy dosáhly záporné hodnoty -192 mil. SEK. V první polovině roku 2020 klesly čisté tržby na 58,5 mld. SEK a zisk na 2,8 mld. SEK, což znamenalo provozní marži ve výši 4,8 procenta.

V první polovině roku 2020 jsme zaznamenali pokles dodávek vozidel o 41 procent, přičemž nižší objem se týkal v podstatě všech regionů. Příjmy společnosti Scania z poskytování služeb klesly během první poloviny roku 2020 o 5 procent na 13,5 mld. SEK. Segment finančních služeb vykázal nižší provozní výnosy ve výši 476 mil. SEK (737) kvůli vyšším rezervám na nedobytné pohledávky, což je odrazem finančního dopadu koronavirové krize na naše zákazníky.

Po úplném zastavení celosvětové produkce společnosti Scania na jaře, kdy byla veškerá výroba ukončena kvůli nedostatku součástí a výpadkům v dodavatelském a logistickém řetězci, začalo docházet k pozvolnému oživení. Přijaté objednávky, které se nahromadily v důsledku zastavení výroby způsobeného pandemií, nebyly dosud zpracovány. Proto nyní probíhá plánování s cílem kompenzovat tuto výrobní ztrátu zvýšením rychlosti výroby.

Při pohledu do budoucna zůstává situace na straně poptávky nejistá. Počet přijatých objednávek nových nákladních vozidel byl ovlivněn ekonomickým vývojem obecně, který se v různých částech světa liší. V Asii dochází k patrnému oživení stejně jako v některých částech Evropy, zatímco v Latinské Americe je tento proces pomalejší. Pandemie výrazně ovlivnila globální trh autobusů a autokarů, zejména pak poptávku po autokarech a turistických autobusech. V segmentu motorů je ovšem poptávka silná a přijaté objednávky dokonce převyšují úrovně předchozího roku.

Společnost Scania dokázala dosud čelit výzvám vyvolaným koronavirovou pandemií poměrně úspěšně. Učinili jsme rychlá a rozhodná opatření a u velkého počtu projektů a aktivit jsme „šlápli na brzdu“, abychom snížili náklady a zachovali hotovost. Odhad dlouhodobých dopadů této krize je obtížný a bude trvat dlouho, než se poptávka vrátí na úroveň před krizí. S ohledem na tuto skutečnost a za účelem zajištění ziskovosti společnosti Scania do budoucna tak, aby mohla i nadále podporovat přechod směrem k udržitelnému systému dopravy, probíhají intenzivní a komplexní činnosti, jejichž cílem je dlouhodobě upravit strukturu nákladů společnosti Scania. Jak již bylo oznámeno v průběhu čtvrtletí, čelíme nyní přísnému opatření v podobě zeštíhlování organizace přibližně o 5.000 zaměstnanců po celém světě.“

Finanční přehled Scania

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!