Přehled hospodaření společnosti Scania za rok 2019

, 22 dubna 2020, 12:46

Společnost Scania prezentuje přehled hospodaření za uplynulý rok 2019.

Vůz Scania

Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele (CEO)

„Rok 2019 byl rokem pokračujícího růstu a ve společnosti Scania jsme v něm dosáhli mnoha rekordů. Dodávky vozidel dosáhly historicky nejvyšších úrovní, stejně jako je tomu u služeb. Čisté tržby činily rekordně vysokých 152,4 mld. SEK, což znamená 11 % nárůst oproti předchozímu roku. Zisk byl historicky nejvyšší na úrovni 17,488 mld. SEK. Provozní marže pak činila 11,5 %. Vyšší objem u vozidel a služeb, dopady měnových kurzů i tržní mix, to vše přidalo svůj pozitivní příspěvek k našim výsledkům. Výnosy ze služeb se zvýšily o 9 procent na 28,9 mld. SEK. Provozní zisk za finanční služby byl na rekordně vysokých 1,511 mld. SEK.

Celkové objednávky nákladních automobilů a autobusů a autokarů poklesly v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 o 9 procent. Poptávka po nákladních automobilech v Evropě v 2. polovině roku 2019 přibrzdila v důsledku oslabujícího hospodářského cyklu. V Latinské Americe v Brazílii probíhá pomalé oživení. V Eurasii a Asii mají dopad na poptávku politické obavy a problémy související s obchodními omezeními. V případe autobusů a autokarů došlo ve většině regionů ke snížení objednávek. Společnosti Scania se podařilo zčásti kompenzovat pokles poptávky na Blízkém východě. Úroveň příchozích objednávek byla dobra v oblasti Motorů, a to i přes vysoké objemy v roce 2018.

Úpravy strukturálních nákladů na nižší úroveň probíhají. Neustále přehodnocujeme personální zajištění a přidělování konzultantů u jednotlivých projektů.Je nutné, aby Scania pokračovala ve velkých investicích do nových technologií, abychom napomáhali přechodu na udržitelnou dopravu.

Aby bylo možno uspět při přechodu na dopravní systém bez fosilních paliv, jsou klíčovým faktorem biopaliva. V roce 2019 společnost Scania zvýšila objem tržeb u vozidel, která mají alternativní pohon vůči dieselu, o 46 % (6.631 vozidel).

Je zde velký potenciál pro širší využití biopaliv, protože všechna vozidla Scania mohou využívat pohon biodiesel-HVO. Biopaliva jsou právě teď dostupná, přičemž nějakou dobu trvá, než se nové technologie projeví na emisích uhlíku. Současně s nárůstem používání biopaliv musí společnost Scania investovat do nových technologií a infrastruktury pro postupný přechod k elektrifikaci.

Při elektrifikaci těžkých vozidel neexistuje žádné zázračné řešení, avšak Scania vyvíjí několik technologií, často ve spolupráci se zákazníky. Jednou cestou technologických změn, kterou vyvíjíme s potravinovým velkoobchodem ASKO, jsou elektrické nákladní automobily na palivové články, poháněné vodíkem. Tyto nákladní automobily byly nedávno uvedeny do provozu v Trondheimu v Norsku, kde společnost ASKO otevřela vodíkovou čerpací stanici. Dále také byly instalovány plně elektrické nákladní automobily Scania pro městskou distribuci zákazníkům v Oslu, poháněné elektrickou baterií.

Ke snížení skleníkových plynů v míře a rozsahu, který doporučují vědci, si společnost Scania stanovila Cíle založené na vědě v souladu s doporučením snížit globální oteplování na úroveň 1,5 °C. Scania se proto nejen zavazuje snížit své vlastní emise, ale také dosáhnout snížení tam, kde se objevují hlavní zdroje emisí CO2  – při používání výrobků.

Plný dopad na společnost Scania v souvislosti s vypuknutím pandemie koronaviru nelze v současné době vzhledem nejisté situaci predikovat, Sledujeme vývoj každým dnem a komunikujeme úzce se zákazníky, dodavateli, zástupci odborů a jinými partnery.”

Přehled hospodaření společnosti Scania za rok 2019

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!