Nedostatky v kvalitě pohonných hmot mají klesající tendenci

, 18 února 2020, 14:41

Česká obchodní inspekce sleduje od roku 2001 kvalitu pohonných hmot. Během těchto 18 let prováděla pravidelné kontroly benzínu, nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a ethanolu E85. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků u čerpacích stanic na celém území České republiky, včetně jejich rozborů v odborné laboratoři.

Z tabulky a grafů meziročního porovnání od 2. pololetí roku 2001 do roku 2019 je zřejmé, že počty nedostatků v kvalitě pohonných hmot měly klesající tendenci. Přesto až do roku 2015 zaznamenávali inspektoři vyšší počty nedodržení požadované kvality PHM. Například v roce 2001 dosahovaly nedostatky téměř 14 %, v roce 2003 se vyšplhaly na 12, 5 % a ještě v roce 2010 zaznamenala ČOI téměř 8 % pochybení. Zlomovým rokem ve zlepšení kvality pohonných hmot byl rok 2015. Od této doby ČOI eviduje cca 1 % nedostatků v kvalitě jakosti odebraných vzorků pohonných hmot.

Vývoj jakosti PHM

Česká obchodní inspekce v rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot také úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Kompletní zpráva s doprovodnými tabulkami k dispozici ve formátu PDF.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!