Scania zavádí „Den Klimatu“

9 září 2019, 14:39

Jako důkaz svého závazku bojovat proti změně klimatu a podporovat dosažení cílů stanovených v Pařížské dohodě organizuje společnost Scania iniciativu Den klimatu. V rámci ní zajistí pro své zaměstnance další vzdělávání v oblasti udržitelnosti.

„Při veškeré naší činnosti dbáme na udržitelnost, která má hluboký dopad na naše
produkty, naši výrobu a způsob našeho podnikání,“ říká prezident a generální ředitel
Henrik Henriksson. „Nyní jsme se rozhodli učinit další krok a zvolili jsme školení jako
vhodný postup v rámci naší iniciativy Den klimatu, protože jsme přesvědčeni, že
zvyšování znalostí o změně klimatu je důležité pro splnění cílů stanovených v Pařížské
dohodě.“

Den klimatu ve společnosti Scania se uskuteční 20. září jako předchůdce konference
OSN o změně klimatu konané v New Yorku. V tento den se činnost v centrále
společnosti Scania i ve výrobních závodech a místních jednotkách společnosti Scania
po celém světě na jednu hodinu zastaví. Během této hodiny se zaměstnanci dozví více
informací o změně klimatu a společnost Scania se zaměří na myšlenky všech
zaměstnanců týkající se toho, jak může zajistit dosažení ještě větší udržitelnosti ve
všech aspektech své činnosti.

„Podnikání hraje v boji proti změně klimatu důležitou roli. Nemůžeme nečinně sedět a
čekat, až ostatní něco udělají. Chtěl bych vyzvat další společnosti, aby se tímto
tématem také zabývaly, protože věřím, že společně dokážeme věci značně ovlivnit,“
pokračuje Henriksson.

Společnost Scania se zavázala podporovat posun směrem k udržitelnému systému
dopravy. Den klimatu je dalším krokem při plnění tohoto poslání. Společnost Scania
neustále pracuje na minimalizaci emisí ze svých produktů. Tato ambice se vztahuje
rovněž na snižování úrovní emisí vytvářených v důsledku vlastní činnosti a zmenšování ekologické stopy v těchto oblastech.

Společnost Scania se v posledních letech zavázala k celé řadě cílů:

• Snížit u své pozemní dopravy emise CO2 na přepravenou tunu o 50 %  do roku 2025
• Snížit emise CO2 u svých činností o 50 % do roku 2025
• Přejít na elektřinu vyráběnou zcela bez použití fosilních zdrojů do roku 2020
• Pokračovat v nabízení nejširšího portfolia produktů na trhu, které využívají alternativní paliva

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!