Dosažitelnost nových plánů u emisí CO2

, 7 února 2019, 12:15

Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) podporuje nový zákon o normách CO2 pro nákladní automobily. Současně ale varuje, že tyto plány s emisemi CO2 budou dosažitelné pouze tehdy, budou-li doprovázeny správnými opatřeními k řešení strukturálních výzev, kterým čelí výrobci nákladních automobilů i provozovatelé.

Dosažitelnost nových planů CO2 pro nákladní automobily

„V uplynulých letech se členové ACEA intenzivně snažili snížit emise CO2 z nákladních automobilů a v této snaze dále pokračují,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert. „Při finalizaci těchto nových standardů je však důležité, aby osoby s rozhodovací pravomocí zohledňovaly dlouhé investiční cykly výrobců nákladních automobilů, nízké provozní marže provozovatelů dopravy a absenci infrastruktury dobíjení a doplňování paliva pro alternativně poháněné vozy. „

Dodržování mimořádně ambiciózních cílů týkajících se emisí CO2 pro vozy, které byly navrženy pro roky 2025 a 2030, je možné pouze tehdy, pokud se v příštích několika letech dramaticky zvýší počet nákladních automobilů s nulovým a nízkým obsahem emisí. Navzdory tomu nedávné údaje ukazují, že v současné době není k dispozici ani jedno veřejné místo nabíjení vhodné pro elektrické nebo vodíkové vozy, ani v blízké budoucnosti neexistuje jasný akční plán pro zavedení této infrastruktury.

Společnost ACEA se domnívá, že smysluplné pobídky k podpoře včasného zavádění nákladních automobilů s nulovými a nízkými emisemi jsou zásadní. Průmysl proto podporuje motivační mechanismus navržený Evropskou komisí, který by měl být zachován alespoň do roku 2030.

Zavedení povinných prodejních kvót by však bylo extrémně riskantní pro evropský nákladní průmysl. Diktování výrobcům, že musí vyrábět určitá množství vozidel s nulovými emisemi, nezaručuje, že bude vycházet z tržní orientace, zejména vzhledem k nedostatečné infrastruktuře.

Během setkání na „trialogu“ příští týden se od zástupců Evropského parlamentu, národních vlád a Evropské komise očekává konečná dohoda o této důležité dokumentaci.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!