V říjnu byly v pořádku všechny vzorky PHM

, 30 listopadu 2018, 14:41

V měsíci říjnu provedla Česká obchodní inspekce pravidelnou kontrolu jakosti pohonných hmot a zjistila, že z 255 odebraných vzorků PHM vyhověly všechny stanoveným jakostním požadavků.

Česká obchodní inspekce průběžně sleduje jakost pohonných hmot na celém území České republiky. V měsíci říjnu 2018 odebrala celkem 255 vzorků PHM hmot a zjistila, že všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Oproti měsíci září bylo v měsíci říjnu zaznamenáno zlepšení, jelikož v měsíci září nevyhověly 2 odebrané vzorky motorové nafty.

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - říjen 2018

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 125 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 102 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Odběr vzorku automobilového benzinu z autocisterny

V měsíci říjnu 2018 byl inspektorátem ČOI Plzeňským a Karlovarským realizován odběr vzorku motorového benzinu v průběhu stáčení pohonných hmot z automobilové cisterny do zásobníku čerpací stanice. Tento odběr vzorku byl realizován za užití speciálního technického vybavení, kterým byl vzorek pohonné hmoty kontinuálně odebírán po celou dobu stáčení. Laboratorním rozborem nebyly zjištěny odchylky od ČSN EN 228+A1.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu PDF.   Kompletní zpráva PHM říjen 2018

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!