Reakce sdružení AutoSAP na hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily

15 listopadu 2018, 14:54

Jak jsme již informovali, ve výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí proběhlo hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily. Společnost AutoSAP vydala vyjádření k výsledkům hlasování.

Reakce sdružení AutoSAP na hlasování o snižování emisí CO2

Výsledek včerejšího hlasování dle AutoSAP nereflektuje komplexnost tohoto segmentu ekonomiky a jeho reálné možnosti v rámci vývoje a produkčních cyklů. Nehledí také na řadu nedořešených problémů, jako jsou adekvátní a čisté energetické zdroje, nutnost kompletně vybudovat dobíjecí infrastrukturu, či již vložené investice do jiných alternativních paliv. Jde například o metan, který nabízí řešení snižující závislost EU na ropě a současně větší spolehlivost.

Pokud by se Evropským parlamentem schválené emisní cíle (- 20 % k roku 2025 a nejméně – 35 % k roku 2030 oproti roku 2019) objevily v konečné podobě nařízení, vedly by dle názoru AutoSAP jednoznačně k nutnosti zařazení velkého počtu elektrických nákladních vozidel. Pro jejich prodej však chybí jak dostatečné zdroje na nákup či budování infrastruktury, tak ochota zákazníků, které trh nutí uvažovat především ekonomicky. Důsledkem by nepochybně bylo navyšování cen dopravy a tím i spotřebitelských cen nebo další růst stáří vozového parku.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu řekl: „Podobně jako v případě osobních automobilů a dodávek, je Evropský parlament v případě těžkých užitkových vozidel ještě přísnější ve svých návrzích než Evropská komise. Bude proto nyní na ministrech životního prostředí členských zemí, aby schválili pozici Rady EU, která bude realističtější,
a nebude, na rozdíl od Evropského parlamentu, zavádět protitržní aspekty (např. povinnost výrobců prodávat významný podíl nízkoemisních, tedy elektrifikovaných, vozidel).“

I když se výrobci nákladních automobilů hlásí k co nejrychlejší dekarbonizaci nákladní dopravy, upozorňují na to, že například rychlé budování dobíjecí infrastruktury není vzhledem k technickým parametrům i velkým finančním nákladům v řadě případů reálné. ACEA také upozorňuje, že výrobci potřebují čas na vývoj vozů, a že zrychlení vývoje
a narušení vývojového cyklu přináší další rizika.

Tempo snižování emisí v dopravě musí být realizováno s ohledem na možnosti investic členských států, stabilitu jejich ekonomik a zajištění spolehlivé přepravy zboží za přiměřené náklady.

Author: AnM
Journalist at TruckFocus.cz

Související články

Probíhá hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily
Probíhá hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily

Výbor Evropského parlamentu by měl dnes hlasovat o emisích CO2 produkovaných nákladními automobily. Již dříve došlo k hlasování ohledně emisí CO2 produkovaných osobními automobily, dodávkami a těžkými užitkovými vozidly.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!