Probíhá hlasování o snižování emisí CO2 produkovaných nákladními automobily

14 listopadu 2018, 8:52

Výbor Evropského parlamentu by měl dnes hlasovat o emisích CO2 produkovaných nákladními automobily. Již dříve došlo k hlasování ohledně emisí CO2 produkovaných osobními automobily, dodávkami a těžkými užitkovými vozidly.

Hlasování o snižování emisí CO2 u nákladních automobilů

Již v předchozích článcích jste se mohli dočíst o hlasování ve výboru Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro různé typy vozidel. Nyní probíhá hlasování týkající se nákladních aut.

K výsledkům předchozích hlasování se již dříve vyjádřil výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl. Dle něj se automobilový průmysl aktivně podílí na snižování emisí CO2 z dopravy, dekarbonizace dopravy však musí být realizována postupně. Česká republika je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem autobusů na světě a tradičním výrobcem některých typů nákladních automobilů. Pokud by finální verze nařízení vycházela z dříve odhlasovaných pozměňovacích návrhů, bude mít tato legislativa na českou ekonomiku a její významné firmy nemalé dopady.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!