Jak se NISSENS vyrovnal s požadavky normy Euro 6

3 listopadu 2017, 9:36

Společnost Nissens přináší novinky z vývoje segmentu nákladních vozidel s důrazem na Euro 6 a možné konstrukce řešení NIS s ohledem na tepelnou roztažnost chladičů.

Jak se Nissens vyrovnal s požadavky normy EURO 6 ve výrobním procesu?

Důvod
Euro 6 je šestou změnou směrnice Evropské unie o snížení škodlivých látek z výfuku vozidla. Standard Euro 6 byl zaveden v lednu 2013 pro nákladní automobily. Cílem Euro 6 je snížit úroveň škodlivých výfukových emisí.

Do škodlivých látek patří oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (THC a NMHC) a částice (PM), které jsou v podstatě sazemi z nafty. Efektem snižování těchto znečišťujících látek může mít být následně nižší spotřeba paliva a nižší emise CO2.

V případě nákladních automobilů se zvýšily požadavky na emise NOx z 2 g / kWh v Euro 5 až 0,2 g / kWh v Euro 6.

Odpověď ze strany výrobců
Pro vypořádání se zesíleným předpisům o výfukových plynech zavedla většina výrobců
nákladních vozů recirkulaci výfukových plynů (EGR), následnou úpravu výfukových plynů (SCR) a vysokotlaké vstřikování paliva, které se stalo standardem se zavedením Euro 5.

Využívání těchto technologií bylo nutno vylepšit a nastavit ještě lépe, protože výrobci museli
dosáhnout menšího vlivu na životní prostředí díky Euro 6 a zároveň splnit požadavky na vyšší palivovou účinnost.

Důsledek pro chlazení motoru a turbodmychadla
Zavedení normy Euro 6 vyžaduje vyšší výkon chlazení motoru. V některých případech nárůst přesahuje 25 procent v porovnání s motory na základě standardů Euro 5.

Kromě toho musí plnit i požadavek na vyšší provozní odolnost, protože teploty i tlakové cykly se zvyšují v intenzitě a frekvenci.

Chlazení mezichladiče vyžaduje také zlepšení, protože se zvyšuje tlak plnění a výstupní teplota turbodmychadla.

Více informací a podrobností ke stáhnutí ve formátu PDF.

www.nissens.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!