Počítačový útok na TNT Express

19 července 2017, 13:07

Dne 28. června 2017 oznámila společnost FedEx, že celosvětový provoz TNT byl značně poškozen počítačovým útokem známým pod názvem Petya, který zahrnoval rozšíření počítačového viru z daňového softwaru na Ukrajině. Systémy a data ostatních poboček společnosti FedEx v současné době počítačový útok nezaznamenaly. TNT působí na Ukrajině a používá software, který umožnil viru infiltrovat systémy TNT a zašifrovat její data. 

Okamžitě po útoku zavedla společnost FedEx kontingenční plány na obnovu provozních a komunikačních systémů TNT. K datu vydání této tiskové zprávy jsou všechna depa, centra a zařízení TNTSpolečnost FedEx předložila formulář 10-K s dodatečnými informacemi o počítačovém útoku, který ovlivnil systémy TNT Express provozuschopná a většina služeb je dostupná. Přesto zákazníci stále ještě zaznamenávají v širokém měřítku prodlevy, pokud jde o služby a fakturaci a značná část provozu a funkcí v oblasti zákaznických služeb je zpracovávána manuálně. Kontingenční plány, které umožňují využití sítě FedEx Express i TNT zůstávají nadále v provozu, aby byl dopad na zákazníky co nejmenší.

IT týmy se zaměřují na obnovu nejdůležitějších systémů a pokračují v práci na zajištění kompletních služeb a obnově klíčových systémů. V současné době se zaměřují na opravu zbývajících provozních systémů, stejně jako na finanční, kancelářské a sekundární obchodní systémy. Je rovněž možné, že TNT nebude schopna plně obnovit poškozené systémy a získat zpět všechna důležitá obchodní data, která byla zašifrována virem.

Společnost stále ještě posuzuje finanční dopad útoku, ale je pravděpodobné, že bude značný. Společnost nemá uzavřeno žádné pojištění, které by zahrnovalo počítačový útok nebo podobné problémy. Přestože v současné době neuvádějí konkrétní částky, zaznamenali  ztrátu tržeb v důsledku poklesu objemu zakázek pro TNT a nově vzniklé náklady na implementaci kontingenčních plánů a nápravu postižených systémů.

Kromě finančních důsledků může mít počítačový útok materiální dopad na řízení a postupy v oblasti zveřejňování dat a vnitřní kontrolu finančních zpráv pro budoucí období.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!