ČOI hlásí zlepšení kvality PHM v 1. polovině roku

1 srpna 2018, 10:14

Česká obchodní inspekce na základě výsledků laboratorních zkoušek odebraných vzorků PHM v 1. polovině roku 2018 zjistila, že se kvalita pohonných hmot oproti 1. pololetí 2017 ještě mírně zlepšila.

Česká obchodní inspekce provedla vyhodnocení jakosti pohonných hmot za 1. pololetí roku 2018 a zjistila, že oproti 1. pololetí 2017 došlo k mírnému zlepšení a to ze 1,3 % na 1,1 %.

Pokles nevyhovujících vzorků byl zaznamenán u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů ze 1,9 % na 1,8 %, motorové nafty ze 1,1 % na 0,9 % a Etanolu E 85
z 20,0 % na 0,0 %. Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG (0,0 %) a LPG pro pohon (0,0 %). Vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami se v 1. pololetí 2018 nepodařilo odebrat vzorky směsného paliva nebo FAME.

 V 1. pololetí 2018 byl také kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 637 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 496 vzorků.

Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek
u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů a motorové nafty.

Česká obchodní inspekce v prvním pololetí 2018 zakázala v 7 případech prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 81.394,34 l pohonných hmot v celkové hodnotě 2.707.615,20 Kč. Konkrétně se jednalo o 74.375,20 l BA 95 Super v hodnotě 2.492.510,74 Kč a 7.019,14 l motorové nafty v hodnotě 215.104,46 Kč.

Porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2017 a 2018

Odebrané vzorky PHM 1. pololetí 2017 Odebrané vzorky PHM 1. pololetí 2018

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!