Výroba automobilů se v prvním čtvrtletí přiblížila předkrizovým hodnotám

24 dubna 2023, 14:47

V České republice bylo v prvním čtvrtletí vyrobeno 353.770 osobních vozidel, tedy o 31,5 % (tj. 84.680 vozidel) více než ve stejném období předchozího roku. Výrobní výsledky v segmentu osobních vozidel se tak přiblížily předkrizovým hodnotám roku 2019. Dařilo se i výrobě nákladních vozidel, které za první tři měsíce zaznamenaly 19,5% nárůst na celkových 361 ks vyrobených vozidel.

Výroba vozů

Pokles objemů výroby naopak evidovali výrobci ostatních segmentů – autobusy -11,6 % (1.101 ks), motocykly -73 % (183 ks), malá přípojná vozidla do 3,5t -18,8 % (4.038 ks) i velká přípojná vozidla nad 3,5t -17,3 % (569 ks). Výroba v segmentu vozidel s elektrickým pohonem zaznamenala výrazný nárůst a tvořila přes 11,6 % z celkové produkce motorových vozidel. Za první kvartální období roku 2023 bylo vyrobeno celkem 29.928 čistě elektrických a 11.393 osobních vozidel s plug-in hybridním pohonem.

„Nejen pro automotive, ale i celou ekonomiku je skvělou zprávou, že přes přetrvávající výpadky ve výrobě, způsobené nedostatkem komponent, se výrobcům osobních vozidel podařilo v prvním čtvrtletí přiblížit předkrizovým výrobním hodnotám roku 2019. Byť situace v dodavatelském řetězci nadále není jednoduchá a výrobní kapacity jednotlivých komponent bude zapotřebí znovu vybalancovat s trvající poptávkou po vozidlech, vnímám pozvolný návrat k rovnovážnému stavu. O to více je důležité předejít kontraproduktivním regulatorním zásahům do trhu, které hrozí například v případě přijetí normy Euro 7 ve své stávající podobě,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Osobní vozidla

Za první tři měsíce tohoto roku bylo v České republice vyrobeno 353.770 osobních vozidel, tj. meziročně o 31,5 % více než v prvním kvartálním období předchozího roku. Elektrických vozidel bylo v daném období vyrobeno 41.321 ks a jejich podíl na tuzemské produkci automobilů narostl na 11,68 %. Celkem bylo vyrobeno 29.928 bateriových BEV a 11.393 plug-in hybridních PHEV vozidel. Na tuzemský trh směřovalo celkem 24.950 vozidel, tedy o 10,2 % více než v předchozím roce. Téměř 93 % vyrobených automobilů (328.820 ks) zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 33,4 % nárůst.

Největší tuzemská automobilka ŠKODA AUTO vyrobila v lednu až březnu ve svých tuzemských závodech 231.652 osobních automobilů (+42,4 %). Na český trh bylo umístěno 20.183 vozidel (+8,8 %), na zahraniční trhy bylo určeno 211.469 vozidel (+46,8 %). Elektrických vozů (bateriových BEV a plug-in hybridních PHEV) vyrobila ŠKODA AUTO 22.258 ks, tj. 9,6 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 18.636 vozidel bateriových BEV a 3.622 vozidel plug-in hybridních.

V meziročním srovnání se dařilo i nošovickému závodu automobilky Hyundai. Ten za první čtvrtletí vyrobil celkem 88.300 vozidel, tj. o 18,8 % více než ve stejném období loňského roku. Celkem 84.595 vozů bylo exportováno (+19,6 %) a 3.705 bylo uplatněno na tuzemském trhu (+3,8 %). Z celkového počtu vyrobených vozidel mělo 11.292 ks čistě elektrický a 7.771 ks plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy tvořily 21,6 % celkové produkce.

Po téměř měsíční únorové odstávce výroby se v kolínské Toyotě za první tři měsíce roku vyrobilo celkem 33.818 osobních vozidel, tj. meziročně o 5,2 % vozidel více než ve stejném období loňského roku. Celkem 32 756 vozidel směřovalo na export (+3,6 %) a 1.062 (+105,8 %) bylo registrováno v tuzemsku.

Autobusy

V prvním čtvrtletí bylo v Česku vyrobeno 1.101 autobusů (-11,6 %), 57 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (-63,7 %), zbylých 1.099 bylo exportováno (+8,7 %). Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 1.025 autobusů, tedy o 9,7 % méně než v loňském roce, 1 033 směřovalo do zahraničí (+6,5 %) a 47 ks (-53,9 %) bylo prodáno v tuzemsku. SOR Libchavy v prvním čtvrtletí tohoto roku vyrobil 71 autobusů, tj. o 22,8 % méně než vloni, z nichž 10 ks (-81,8 %) bylo určeno pro domácí trh a 61 ks (+64,9 %) autobusů této značky směřovalo do zahraničí. Výrobce KHMC vyrobil za zmíněné období 5 autobusů, všechny byly určeny na export.

Nákladní vozy

Společnost TATRA Trucks, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila v prvním čtvrtletí tohoto roku 361 vozidel, tedy o 59 ks více než ve stejném období loňského roku (tj.+19,5 %). Produkce Tatry byla z větší části exportována (284 ks), v Česku bylo umístěno 90 vozidel.

Motocykly

Výrobce JAWA v prvních třech měsících roku vyrobil 183 motocyklů, tedy o 495 ks méně než v minulém roce (-73 %). Z celkové produkce bylo na českém trhu umístěno 88 motocyklů této značky (-82,3 %), exportováno bylo 95 strojů (-47,8 %).

Přípojná vozidla

Taktéž segment přípojných vozidel zaznamenal celkový meziroční pokles. Mezi lednem a březnem bylo vyrobeno 4.607 přívěsů a návěsů všech velikostí, tj. o 1.051 ks méně než vloni (-18,6 %). Z pohledu objemu obstarala většinu produkce společnost Agados specializující se na malé přívěsy do 3,5t. Těch vyrobila 4.038 ks (-18,8 %), v Česku jich prodala 2.036 ks (-22,4 %), v zahraničí pak 1.625 ks (-17,8 %).

V kategorii velkých přívěsů a návěsů také došlo k částečnému poklesu produkce. Schwarzmüller vyrobil 434 velkých přípojných vozidel, tj. o 24,8 % méně než vloni. V České republice prodal 220 ks (+20,9 %), v zahraničí 337 ks (-35,3 %). Dařilo se naopak české společnosti PANAV, která vyrobila 135 přívěsů a návěsů, tedy o 21,6 % více než v předchozím roce. Na tuzemský trh umístila 89 ks přípojných zařízení (tj.+15,6 %), na zahraniční 9 ks (-59,1 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!