Registrace užitkových vozidel: -14,6 % v roce 2022; -5,1 % v prosinci

25 ledna 2023, 13:20

V prosinci 2022 se registrace nových užitkových vozidel v EU snížily o 5,1 %, protože nedostatek součástek nadále ovlivňoval dostupnost vozidel.

Grafika ACEA

Všechny segmenty vozidel dosáhly horších výsledků než v prosinci 2021, což přispělo k celkovému negativnímu výsledku. V průběhu měsíce byla výkonnost čtyř hlavních trhů smíšená. Francie i Itálie se potýkaly se ztrátami (pokles o 14,2 %, resp. 8,3 %). Španělsko však zaznamenalo solidní zlepšení (+15,2 %), stejně jako Německo (+8,4 %).

Celkově se trh užitkových vozidel v EU v roce 2022 snížil o 14,6 % na 1,6 milionu jednotek, přičemž objemy nedosáhly úrovně pandemického roku 2020 (1,7 milionu jednotek). To bylo způsobeno především přetrvávajícími problémy v dodavatelském řetězci, které ovlivnily dostupnost vozidel v průběhu celého roku. Celkovým výsledkům regionu nepomohly ani jeho čtyři klíčové trhy, které všechny zaznamenaly dvouciferný procentuální pokles: Francie (-17,7 %), Španělsko (-16,7 %), Německo (-11,0 %) a Itálie (-10,5 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Prosincové registrace nových dodávkových automobilů klesly o 5,1 % na celkových 120.503 prodaných kusů v celé Evropské unii. Dva ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenaly výrazný nárůst: Německo (+19,0 %) a Španělsko (+12,4 %). Naopak prodeje lehkých užitkových vozidel ve Francii a Itálii v prosinci výrazně poklesly (o 14,6 %, resp. 11,5 %).

Celoroční výsledky za rok 2022 byly o 18,1 % nižší než v roce 2021, přičemž v EU bylo registrováno téměř 1,3 milionu nových lehkých užitkových vozidel. S výjimkou Kypru (+1,2 %) zaznamenaly poklesy všechny trhy v regionu, včetně čtyř hlavních: Španělsko (-21,3 %), Francie (-19,5 %), Německo (-13,0 %) a Itálie (-12,3 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) o hmotnosti 16 t a více

V prosinci se registrace nových těžkých užitkových vozidel v EU meziročně snížily o 1,9 %. Negativní výsledek regionu byl do značné míry způsoben výkonností jeho největších trhů. Nejvýraznější pokles zaznamenalo Německo, které je z hlediska objemu předním trhem těžkých nákladních vozidel (-18,8 %), následované Polskem (-10,4 %) a Francií (-6,7 %). Na druhé straně Španělsko a Itálie zaznamenaly výrazný nárůst, a to o 28,4 %, resp. 22,0 %.

V roce 2022 bylo v celé Evropské unii registrováno celkem 256.020 těžkých nákladních vozidel, což představuje meziroční nárůst o 6,5 %. Pokud se podíváme na největší trhy v regionu, pouze Německo zůstalo v loňském roce v záporných číslech (-0,9 %). Všechny ostatní trhy EU s velkým objemem těžkých nákladních vozidel zaznamenaly zlepšení: Španělsko (+13,6 %), Polsko (+6,6 %), Itálie (+5,1 %) a Francie (+2,3 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

V prosinci poklesly registrace nových středních a těžkých nákladních automobilů o 3,2 % a v EU se jich prodalo 24 470 kusů. Výsledky na největších západoevropských trzích byly smíšené. Nejvyšší procentní přírůstek zaznamenalo Španělsko (+30,2 %), následované Itálií (+10,5 %). Naopak Německo se potýkalo s výraznou ztrátou (-18,6 %), následovanou mírnějším poklesem ve Francii (-7,5 %).

2022 registrace nových nákladních vozidel v celé EU vzrostly o 3,5 % díky výrazným přírůstkům zaznamenaným od srpna do listopadu. Ze čtyř klíčových trhů v západní Evropě zůstaly v loňském roce v záporných číslech Německo a Francie (pokles o 3,5 %, resp. 1,0 %). Španělsko však zaznamenalo solidní zlepšení (+12,7 %), následované Itálií se skromnějším, ale stále pozitivním výsledkem (+2,3 %).

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

V posledním měsíci roku 2022 se trh s novými autobusy a autokary v EU snížil o 17,2 %. Pokud se podíváme na čtyři hlavní trhy regionu, prodej španělských autobusů vyskočil o 60,1 %, následovaný Itálií se solidním zlepšením o 19,4 %. To však nestačilo k vyrovnání dvouciferných procentních poklesů zaznamenaných ve Francii (-26,3 %) a Německu (-25,4 %), neboť jen tyto dvě země se na celkových registracích nových autobusů v EU podílejí téměř 50 %.

Celkově v roce 2022 registrace nových autobusů a autokarů v EU ustoupily o 5,1 %, protože zlepšení zaznamenané v březnu, květnu a říjnu loňského roku nestačilo k tomu, aby se celoroční výsledek dostal do kladných hodnot. Podobný vývoj byl pozorován i na klíčových trzích regionu, kde tři ze čtyř zaznamenaly pokles: Německo (-24,6 %), Francie (-14,2 %) a Itálie (-6,2 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!