Registrace užitkových vozidel: -18,8 % za osm měsíců roku 2022; -17,4 % v červenci a -8,0 % v srpnu

27 září 2022, 15:11

Registrace užitkových vozidel v Evropské unii v červenci a srpnu 2022 opět klesly – o 17,4 %, respektive o 8,0 % – a zaznamenaly tak čtrnáct měsíců poklesu v řadě.

K celkovému poklesu trhu užitkových vozidel přispěl především prudký pokles registrací dodávkových vozidel. Všechny klíčové trhy EU se v letních měsících potýkaly se ztrátami, s výjimkou Španělska, kterému se v srpnu podařilo vykázat růst (+11,5 %).

Po osmi měsících roku 2022 se objem prodeje užitkových vozidel v celé EU snížil o 18,8 % na 1 milion registrovaných jednotek. Čtyři největší trhy v regionu tento negativní trend sledovaly: Španělsko (-25,2 %), Francie (-21,5 %), Německo (-17,1 %) a Itálie (-11,1 %) zaznamenaly letos zatím dvouciferný pokles.

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Trh s novými dodávkovými vozidly v EU zaznamenal dvouciferné ztráty jak v červenci (-20,6 %), tak v srpnu (-12,1 %), protože přetrvávající problémy v dodavatelském řetězci nadále ovlivňovaly dostupnost vozidel v tomto segmentu. S výjimkou pozitivních výsledků Španělska v srpnu (+8,8 %) zaznamenaly všechny hlavní trhy EU v létě pokles.

Od ledna do srpna bylo v celé Evropské unii zaregistrováno 838.608 nových lehkých užitkových vozidel, což je o 22,3 % méně než ve stejném období před rokem. Ve Francii, která je největším trhem pro dodávky v regionu, se registrace meziročně snížily o 23,6 %. Ztráty zaznamenaly i další klíčové trhy v regionu, včetně Španělska, které zaznamenalo nejprudší procentuální pokles (-29,9 %), Německa (-20,2 %) a Itálie (-12,4 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) o hmotnosti 16 t a více

Vzestupná dynamika v segmentu těžkých nákladních vozidel pokračovala, přičemž solidní přírůstky byly zaznamenány v červenci (+2,8 %) a zejména v srpnu (+24,4 %). Červencový výsledek byl z velké části tažen zeměmi střední Evropy (+15 %). Srpen byl ještě příznivějším měsícem, kdy téměř všechny trhy EU zaznamenaly silné zisky.

Za prvních osm měsíců roku zůstal trh těžkých užitkových vozidelEU díky výsledkům posledních čtyř měsíců v kladných číslech. Registrace se meziročně zvýšily o 2,7 % na 165 908 jednotek. Klíčové trhy v regionu zaznamenaly smíšené výsledky. Německo zaznamenalo mírný pokles (-1,8 %), zatímco Španělsko a Francie vykázaly v tomto osmiměsíčním období růst (+9,9 %, resp. +1,9 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

Registrace nových nákladních vozidel v EU se v srpnu vrátily k růstu (+18,1 %) poté, co v červenci zůstaly na stejné úrovni (-0,5 %). K tomuto pozitivnímu výsledku přispělo velkou měrou Polsko – jeden z největších trhů nákladních automobilů v regionu -, které zaznamenalo nárůst o 35,4 %. Solidní přírůstky zaznamenaly i další klíčové trhy EU: Španělsko (+27,4 %), Itálie (+17,6 %), Francie (+8,0 %) a Německo (+4,4 %).

V roce 2022 zatím registrace nových středních a těžkých užitkových vozidel v EU poklesly o mírných 0,6 %, a to navzdory růstu z minulého měsíce. S výjimkou Španělska (+8,8 %) si všechny hlavní západoevropské trhy vedly hůře než v roce 2021: Německo (-6,1 %), Francie (-1,8 %) a Itálie (-1,6 %).

Nové střední a těžké autobusy (MHBC) nad 3,5 t

Segment autobusů a autokarů v EU se během léta nadále potýkal s problémy (-23,1 % v červenci a -21,5 % v srpnu). Z klíčových trhů EU došlo v obou měsících k poklesu v Německu a Francii. Španělsko však v srpnu zaznamenalo výrazný nárůst (+182,9 %).

Po osmi měsících roku 2022 se registrace nových autobusů v celé EU snížily o 5,4 % s 18 084 prodanými kusy, neboť poklesy z posledních měsíců stáhly výkonnost do záporných hodnot. Nejprudší pokles zaznamenalo Německo (-24,4 %), následované Itálií (-16,1 %) a Francií (-14,3 %). Naopak silný růst zaznamenalo Španělsko (+40,9 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!