Registrace užitkových vozidel: +19,1 % za devět měsíců roku 2021; -12,3 % v září

3 listopadu 2021, 16:00

V září 2021 registrace užitkových vozidel v EU opět poklesly (-12,3 %), protože nedostatek mikročipů negativně ovlivnil objem prodeje ve všech segmentech a na všech hlavních trzích EU.

Největší pokles v minulém měsíci zaznamenalo Španělsko (-26,7 %), následované Německem (-18,2 %), Francií (-16,1 %) a Itálií (-10,4 %).

Po devíti měsících roku zůstala poptávka po nových užitkových vozidlech v Evropské unii pozitivní (+19,1 %) a dosáhla celkového počtu 1,4 milionu kusů. Vzhledem k nízké srovnávací základně roku 2020 zaznamenal letos zatím každý ze čtyř velkých trhů EU růst: Itálie (+29,7 %), Francie (+16,8 %), Španělsko (+10,4 %) a Německo (+8,5 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

V září se registrace nových dodávkových vozidel v celé EU snížily o 13,6 % na 118.903 kusů, což znamená pokles již třetí měsíc v řadě. Celkovému výsledku regionu nepomohly ani výsledky jeho čtyř hlavních trhů, které všechny zaznamenaly dvouciferný pokles: Španělsko (-29,8 %), Německo (-17,8 %), Francie (-16,6 %) a Itálie (-13,8 %).

Za první tři čtvrtletí roku 2021 prodej lehkých užitkových vozidel v EU přesto vzrostl o 18,7 % na téměř 1,2 milionu kusů, a to díky výrazným přírůstkům zaznamenaným v první polovině roku. Na čtyřech klíčových trzích se projevil stejný trend, přičemž kumulativní růst byl i přes poklesy zaznamenané v posledních měsících stále v kladných číslech: Itálie (+29,6 %), Francie (+17,4 %), Španělsko (+9,8 %) a Německo (+8,1 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) o hmotnosti 16 t a více

Po sedmi měsících nepřetržitého růstu zaznamenala poptávka po těžkých nákladních vozidlech v EU v září mírné zpomalení (-1,8 %). Z hlavních trhů EU se růst podařil pouze Itálii (+19,4 %), zatímco Španělsko (-12,2 %), Francie (-10,8 %) a Německo (-9,8 %) zaznamenaly pokles.

Od ledna do září bylo v celé Evropské unii zaregistrováno téměř 180.000 nových těžkých nákladních vozidel, což je o 28,4 % více než ve stejném období roku 2020. S výjimkou Řecka (-9,2 %) zaznamenaly v roce 2021 růst zatím všechny trhy EU, včetně čtyř hlavních.

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

V září 2021 se poptávka po nových nákladních vozidlech v EU poprvé za posledních osm měsíců snížila. Polsko si nadále vedlo dobře a minulý měsíc zaznamenalo nárůst o 34,7 %, stejně jako Itálie (+13,7 %). Slabá výkonnost ostatních klíčových trhů však přinesla pokles celkového výsledku regionu o 5,8 % ve srovnání se zářím 2020.

V letošním roce zatím prodej nových nákladních automobilů vzrostl o 23,4 % a napočítal 217 000 registrovaných jednotek v celém regionu. Všechny hlavní trhy zaznamenaly v tomto devítiměsíčním období dvouciferný nárůst: Itálie (+32,6 %), Španělsko (+16,7 %), Německo (+11,1 %) a Francie (+11,0 %).

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

Zářijové registrace v segmentu autobusů se oproti loňskému roku snížily o 3,8 % a dosáhly celkového počtu 2 377 kusů. Při pohledu na velké trhy EU byly výsledky smíšené. Poptávka se snížila zejména ve Francii (-2,1 %) a Německu (-26,3 %), zatímco Itálie (+63,0 %) a Španělsko (+53,3 %) zaznamenaly minulý měsíc silný růst.

Po devíti měsících roku 2021 vzrostl prodej nových autobusů v celé EU o 5,3 %, a to především díky nízké srovnávací základně z loňského roku. Francie, která je s 5 103 registrovanými autobusy vedoucím trhem v této kategorii, zaznamenala letos zatím nárůst o 18,4 %, a Itálie ji následovala s podobným růstem (+18,2 %). Naopak poptávka ve Španělsku (-6,3 %) a Německu (-5,0 %) ve stejném období poklesla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!