Registrace užitkových vozidel: +24,0 % po osmi měsících roku 2021; -11,9 % v červenci a -5,4 % v srpnu

, 29 září 2021, 15:46

Registrace užitkových vozidel v EU zaznamenaly v červenci a srpnu 2021 dva po sobě jdoucí měsíce poklesu, a to o 11,9 %, resp. 5,4 %.

Nová užitková vozidla

Registrace užitkových vozidel v EU zaznamenaly v červenci a srpnu pokles. To odráželo zpomalení poptávky po dodávkách, které tvoří 83 % celkových registrací užitkových vozidel, vzhledem k tomu, že segmenty nákladních vozidel a autobusů si ve skutečnosti vedly lépe než v loňském roce. Tahounem prodejů byla i nadále střední Evropa (+23,2 %), zatímco počet nových registrací na klíčových západoevropských trzích se v červenci i srpnu snížil.

Po osmi měsících roku 2021 se poptávka po nových užitkových vozidlech v Evropské unii zvýšila o 24,0 % a dosáhla 1.292.628 kusů, a to i přes slabé letní měsíce. Každý ze čtyř velkých trhů EU zaznamenal letos zatím dvouciferný nárůst, i když v porovnání s první polovinou roku pomalejším tempem: Itálie (+35,4 %), Francie (+22,4 %), Španělsko (+16,0 %) a Německo (+12,5 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Po pěti měsících po sobě jdoucího růstu způsobeného zejména nízkou srovnávací základnou se registrace dodávek v EU v červenci (-15,7 %) i v srpnu (-8,2 %) snížily. V důsledku toho všechny hlavní trhy v regionu zaznamenaly v těchto dvou posledních měsících výrazný pokles.

Za prvních osm měsíců roku 2021 zůstala poptávka po nových lehkých užitkových vozidlech v celé EU pozitivní (+23,6 %), stále těžila z výrazných přírůstků zaznamenaných na začátku tohoto roku a dosáhla celkového počtu 1.078.235 kusů. Totéž platí pro klíčové trhy EU, přičemž všechny čtyři zaznamenaly v roce 2021 zatím růst: Itálie (+35,9 %), Francie (+23,3 %), Španělsko (+15,8 %) a Německo (+12,0 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) o hmotnosti 16 t a více

Výsledky za srpen 2021 opět ukazují dvouciferný nárůst (+14,6 %) poptávky po těžkých nákladních vozidlech v EU, což představuje sedmý měsíc růstu v tomto segmentu v řadě. K výsledku pozitivně přispěly Německo (+14,6 %) a Francie (+0,5 %), zatímco Španělsko (-6,1 %) a Itálie (-4,4 %) si vedly hůře než loni.

Od ledna do srpna bylo v celé Evropské unii zaregistrováno 161.581 nových těžkých nákladních vozidel, což je o 33,1 % více než ve stejném období roku 2020. Hlavní trhy v tomto období upevnily své pozitivní výsledky: Itálie (+39,5 %), Španělsko (+30,6 %), Německo (+19,8 %) a Francie (+14,5 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

Po červencovém nárůstu o 10,6 % se poptávka po nových nákladních vozidlech v EU v srpnu opět zvýšila (+9,1 %). K tomuto výsledku významně přispěly středoevropské trhy (+42,7 %), zatímco z největších západoevropských trhů se podařilo zaznamenat růst pouze v Německu (+4,6 %).

V roce 2021 se poptávka po nových nákladních automobilech zatím zvýšila o 27,9 % a napočítala 195.247 registrovaných jednotek v celém regionu. S výjimkou Řecka a Kypru zaznamenaly všechny trhy EU během tohoto osmiměsíčního období vysoké dvouciferné a některé dokonce trojciferné procentní přírůstky, včetně čtyř hlavních trhů.

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

Srpen byl pro segment autobusů pozitivním měsícem, kdy počet nových registrací vzrostl o 17,5 % na 3.110 kusů. Výsledky na úrovni jednotlivých zemí byly velmi smíšené: Francie (+55,1 %) a Itálie (+40,8 %) zaznamenaly v minulém měsíci dvouciferný procentuální růst, zatímco poptávka po nových autobusech v Německu (-4,3 %) a zejména ve Španělsku (-63,2 %) byla slabší než před rokem.

Po osmi měsících roku zaznamenal prodej nových autobusů v celé EU značný nárůst (+6,7 %) díky pozitivním výsledkům v letních měsících. Nejvyšší tempo růstu ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenala Francie (+21,5 %), následovaná Itálií (+14,3 %), zatímco v Německu (-1,7 %) a Španělsku (-19,0 %) registrace ve stejné době poklesly.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!