Registrace užitkových vozidel: +36,9 % v první polovině roku 2021; +12,4 % v červnu

, 3 srpna 2021, 11:29

V červnu 2021 vzrostly registrace užitkových vozidel na trzích EU meziročně o 12,4 % na 185.573 kusů.

ACEA statistika

K růstu v minulém měsíci pozitivně přispěly všechny segmenty vozidel. Poptávka byla z velké části tažena zeměmi střední Evropy (+43,4 %), zatímco pozitivní výsledky vykázaly pouze dva ze čtyř klíčových západoevropských trhů: Německo (+28,5 %) a Itálie (+5,3 %).

Během prvního pololetí se registrace užitkových vozidel v EU zvýšily o 36,9 % na 1 milion kusů, což odráží příspěvek velkých přírůstků zaznamenaných v období od března do května. Většina trhů v regionu vykázala dvouciferné procentní přírůstky, včetně čtyř největších trhů: Itálie (+53,7 %), Španělsko (+38,4 %), Francie (+36,4 %) a Německo (+21,7 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Registrace nových dodávek v celé EU v červnu opět vzrostly o 9,6 %, i když mírnějším tempem než v předchozích měsících. Ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenalo nejvyšší růst Německo (+28,2 %), následované Itálií (+1,5 %). Naopak ve Francii (-10,0 %) a Španělsku (-4,9 %) registrace v minulém měsíci klesly.

Od ledna do června se prodej nových lehkých užitkových vozidel v EU zvýšil o 38,1 % na 856.926 kusů, což je přínosem pozitivních výsledků z posledních měsíců. Tento trend se odráží na úrovni jednotlivých zemí, přičemž všechny čtyři největší trhy v regionu zaznamenaly dvouciferný růst: Itálie (+55,8 %), Španělsko (+39,9 %), Francie (+38,7 %) a Německo (+23,0 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) o hmotnosti 16 t a více

V červnu 2021 pokračoval růst poptávky po nových těžkých nákladních vozidlech (+37,1 %), celkem bylo v Evropské unii registrováno 21.828 kusů. Tři ze čtyř hlavních trhů zaznamenaly minulý měsíc solidní nárůst – Itálie (+48,8 %), Německo (+30,8 %) a Španělsko (+26,8 %) – zatímco prodeje ve Francii oproti červnu 2020 mírně poklesly (-2,1 %).

Po šesti měsících roku 2021 vzrostl počet prodaných nových těžkých nákladních vozidel v EU o 39,3 % a dosáhl 128.333 kusů. Všechny hlavní trhy v tomto období upevnily své pozitivní výsledky: Itálie (+51,7 %), Španělsko (+42,9 %), Německo (+23,2 %) a Francie (+19,2 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

V červnu se velmi pozitivně vyvíjel také segment nákladních automobilů, kde poptávka vzrostla o 33,1 % na 26.512 registrovaných jednotek v EU. S výjimkou Francie (-2,3 %) přispěly k růstu v minulém měsíci velkou měrou všechny hlavní trhy: Itálie (+41,7 %), Německo (+29,9 %) a Španělsko (+17,7 %).

V průběhu prvního pololetí roku 2021 se trh se středními a těžkými užitkovými vozidly v EU rozšířil o 34,1 %, přičemž se prodalo celkem 154.387 kusů. Nejvyšší procentuální růst z hlavních trhů EU zaznamenala Itálie (+47,6 %), následovaná Španělskem (+32,5 %), Francií (+20,3 %) a Německem (+19,4 %).

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

Červnové registrace nových autobusů a autokarů v Evropské unii byly o 9,4 % vyšší než ve stejném měsíci loňského roku. Německo (+24,0 %), Itálie (+23,2 %) a Španělsko (+18,1 %) zaznamenaly minulý měsíc výrazný nárůst, zatímco Francie byla jediným velkým trhem, který zaznamenal pokles (-14,1 %).

V roce 2021 se zatím segment autobusů a autokarů v EU zvýšil o 3,2 % na 12 887 jednotek. Na základě pozitivních červnových výsledků byly poklesy za první pololetí v porovnání s obdobím leden-květen méně výrazné ve Španělsku (-13,5 %) i v Německu (-0,04 %). Naopak pozitivní zůstala poptávka v Itálii a Francii (+6,0 %, resp. +4,7 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!