Registrace užitkových vozidel: -3,3 % za první dva měsíce roku 2021; + 1,2 % v únoru

25 března 2021, 14:38

V únoru 2021 se registrace nových užitkových vozidel v Evropské unii zvýšila o 1,2 % na 156.444 jednotek.

Registrace užitkových vozidel ACEA

S výjimkou autobusů a autokarů všechny segmenty vozidel pozitivně přispěly minulý měsíc k růstu. Poptávka byla do značné míry tažena středoevropskými zeměmi (+ 17,2 %), vzhledem k tomu, že registrace na všech klíčových západoevropských trzích – s výjimkou Itálie (+ 10,1 %) – v únoru poklesly.

Během prvních dvou měsíců roku 2021 poklesl trh s užitkovými vozidly v EU o 3,3 %, celkem bylo zaregistrováno 297.651 jednotek. Ze čtyř klíčových trhů EU zaznamenalo nejprudší pokles Španělsko (-22,0 %), následované Německem (-9,6 %). Ve Francii byly objemy prodeje víceméně podobné jako v loňském roce (-0,2 %), zatímco Itálie byla jediným hlavním trhem, který zaznamenal nárůst (+ 1,9 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Únorový prodej nových dodávek v EU byl o něco vyšší (+ 0,4 %) než v roce 2019, celkem 130.825 jednotek. Itálie byla jediným velkým trhem s dodávkami, který minulý měsíc zaznamenal růst (+ 11,0 %). Naopak nejprudší pokles zaznamenalo Španělsko (-17,7 %), následované Francií (-5,0 %) a Německem (-2,3 %).

Od ledna do února poklesly registrace lehkých užitkových vozidel v celé Evropské unii o 3,6 %. Při pohledu na čtyři největší trhy EU čelily nejprudší pokles poptávky po nových dodávkách Španělsko (-24,0 %) a Německo (-10,4 %). Naproti tomu Itálie (+ 1,4 %) a Francie (+ 0,6 %) se zatím v roce 2021 podařilo dosáhnout mírného růstu.

Nová těžká užitková vozidla (HCV) od 16 tun

Minulý měsíc bylo v celé EU zaregistrováno 19.630 nových těžkých užitkových vozidel, což představuje meziroční nárůst o 8,8 %. Střední Evropa tento růst silně podpořila (36,0 %), přičemž Polsko – jeden z předních trhů z hlediska objemu – vykázal nárůst registrací těžkých nákladních vozidel o 51,3 %. Kromě Francie (-10,2 %) významně přispěly k pozitivní výkonnosti regionu také největší trhy v západní Evropě: Itálie (+ 15,8 %), Španělsko (+ 9,7 %) a Německo (+ 4,2 %).

Za první dva měsíce roku 2021 se registrace těžkých užitkových vozidel v Evropské unii zvýšila o 2,0 %. Výsledky byly různé na čtyřech hlavních trzích EU, přičemž Itálie zaznamenala růst (+ 11,7 %), zatímco Francie si vedla horší než před rokem (-9,0 %). Ve stejné době zůstaly registrace těžkých nákladních vozidel ve Španělsku (-0,4 %) a Německu (-0,8 %) ve srovnání s úrovněmi roku 2020 stabilní.

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

V únoru vykázala poptávka po nových středních a těžkých nákladních vozidlech solidní růst (+6,6 %), který byl tažen zejména dobrým výkonem středoevropských trhů (+ 33,1 %). Pozitivní výsledky vykázaly také tři ze čtyř největších západoevropských trhů: Itálie (+ 12,3 %), Španělsko (+ 6,4 %) a Německo (+ 1,2 %).

Dva měsíce do roku zůstaly registrace nových nákladních vozidel v EU stabilní (-0,3 %) ve srovnání s předchozím rokem. Pokud se znovu podíváme na hlavní trhy, poptávka poklesla ve Francii (-6,5 %), Německu (-5,4 %) a Španělsku (-4,1 %). Naproti tomu Itálie zaznamenala pozitivní nárůst prodejů nákladních vozidel o 9,9 %.

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

Únor 2021 – registrace autobusů a autokarů v Evropské unii byla o 10,0 % nižší než ve stejném měsíci loňského roku. Poptávka klesla dvouciferným tempem na třech ze čtyř klíčových trhů: Itálii (-38,8 %), Španělsku (-22,8 %) a Německu (-20,3 %). Francie zaznamenala mírnější pokles (-2,8 %) poptávky po nových autobusech a autokarech.

Od ledna do února se evropský trh autobusů a autokarů propadl o 18,4 %, přičemž v celé EU bylo registrováno celkem 4.584 nových vozidel. Španělsko (-46,5 %), Německo (-24,2 %) a Itálie (-20,9 %) zaznamenaly v roce 2021 dosud značné ztráty, přičemž Francie si vedla o něco lépe (-8,5 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!