Registrace užitkových vozidel: -18,9 % v roce 2020; -4,2 % v prosinci

29 ledna 2021, 8:32

V prosinci 2020 poklesly registrace nových užitkových vozidel v Evropské unii o 4,2 % na 170.122 jednotek.

Registrace užitkových vozidel

Celkem nových užitkových vozidel

V prosinci poklesly registrace nových užitkových vozidel v EU na 170.122 jednotek. To odráží zpomalení poptávky po dodávkách, která představovala více než 85 % všech registrací, protože segmenty těžkých nákladních vozidel a autobusů si ve skutečnosti vedly lépe než rok předtím. Na klíčových trzích EU byly minulý měsíc zveřejněny smíšené výsledky. Počet registrací vzrostl v Německu (+ 4,7 %) a Španělsku (+ 2,3 %), zatímco na italském (-9,4 %) a francouzském (-2,1 %) trhu poklesly.

Celkově se v roce 2020 trh s užitkovými vozidly v EU zmenšil o 18,9 % a dosáhl 1,7 milionu jednotek. Navzdory pozitivním výsledkům v září a listopadu dopad celoročního výkonu nadále ovlivňoval dopad blokování COVID během první poloviny roku. Všechny trhy EU vykázaly v roce 2020 dvouciferný pokles, s výjimkou Dánska. Ze čtyř hlavních trhů bylo nejvíce zasaženo Španělsko (-26,1 %), následované Francií (-16,9 %), Itálií (-15,1 %) a Německem (-14,8 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Minulý měsíc poptávka po lehkých užitkových vozidlech v EU oslabila o 6,0 % ve srovnání s prosincem 2019. Výkony byly na čtyřech velkých trzích smíšené. V Itálii a Francii poklesly registrace o 10,4 % a 2,3 %, zatímco Německo (+ 2,5 %) a Španělsko (+ 1,6 %) zaznamenaly mírné zisky.

Při pohledu na výsledky za celý rok 2020 se registrace nových dodávek v celé Evropské unii snížily o 17,6 %, celkem 1,4 milionu jednotek. Španělsko v loňském roce zaznamenalo nejprudší celkový pokles (-26,5 %), zatímco ztráty byly omezenější ve Francii (-16,1 %), Itálii (-15,0 %) a Německu (-12,2 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) od 16 tun

V průběhu měsíce prosince bylo v celé EU zaregistrováno 16.839 nových těžkých užitkových vozidel, což představuje meziroční nárůst o 11,8 %. Tento růst silně podpořily trhy ve střední Evropě; v Polsku, jednom z předních trhů, došlo v prosinci 2020 k nárůstu registrací těžkých nákladních vozidel o 48,4 %. Mezi největšími západoevropskými trhy bylo v plusu Německo (+ 27,4 %) následované Španělskem (+ 8,3 %) a Francií (+ 2,6 %).

Navzdory pozitivním výsledkům v posledních dvou měsících roku skončil rok 2020 v segmentu těžkých nákladních vozidel záporně, přičemž registrace se za celý rok propadly o 27,3 % na 198.352. V roce 2020 byly na všech trzích EU zaznamenány dvouciferné poklesy, přičemž tři ze čtyř klíčových trhů vykázaly ztráty přes 20 %: Německo (-26,0 %), Francie (-25,8 %) a Španělsko (-22,1 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

V prosinci 2020 vykázala poptávka po nových středních a těžkých nákladních vozidlech solidní růst (+ 7,1 %), do značné míry tažený pozitivní výkonností segmentu těžkých nákladních vozidel. Pokud jde o největší trhy EU, nejvyšší procentní růst zaznamenalo Německo (+ 12,3 %), následované Španělskem (+ 3,8 %) a Francií (+ 2,9 %) s mírnějším růstem. Naproti tomu registrace MHCV poklesly v Itálii (-1,8 %), i když jen mírně.

V loňském roce bylo v celé EU celkem zaregistrováno 247.499 nových nákladních vozidel, což je pokles o 25,7 % ve srovnání s rokem 2019. Z klíčových trhů EU vykázaly Francie (-24,1 %), Německo (-24,0 %) a Španělsko (-21,7 %) silné ztráty, zatímco kontrakce byla v Itálii méně výrazná (-14,0 %).

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

Prosincové registrace nových autobusů a autokarů v EU vzrostly ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 o 13,4%. S výjimkou Francie (-20,9%) významně posílily celkový výkon regionu všechny hlavní trhy EU: Itálie (+ 13,4%), zejména Německo (+ 22,1 %) a Španělsko (+ 60,9 %).

Celkově v roce 2020 poklesla poptávka po autobusech a autokarech v EU o 20,3 %, což představuje celkem 29.147 nových registrací. Španělsko (-35,9 %), Itálie (-24,9 %) a Francie (-10,8 %) zakončily rok v záporném teritoriu. Německo bylo jediným významným trhem, kterému se v loňském roce podařilo vykázat mírný růst (+ 0,4 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!