Registrace užitkových vozidel: -20,3 % za 11 měsíců roku 2020; + 0,1 % v listopadu

7 ledna 2021, 15:07

V listopadu 2020 zaznamenal trh EU s užitkovými vozidly velmi mírný nárůst, kdy počet nových registrací vzrostl o 0,1% na 167.315 kusů.

ACEA registrace užitkových vozidel

Poptávka po dodávkách a autobusech se minulý měsíc zpomalila, zatímco segment nákladních vozidel pozitivně přispěl k výsledku regionu. Čtyři největší trhy vykázaly v listopadu smíšený výkon, registrace se snížily ve Španělsku (-7,0 %) a ve Francii (-3,1 %), zatímco italský (+ 11,7 %) a německý (+ 4,3 %) trh se rozšířily.

S 1,5 milionem jednotek za jedenáct měsíců roku je registrace užitkových vozidel v Evropské unii nyní o 20,3 % nižší. Všechny trhy EU – včetně čtyř hlavních – zaznamenaly v roce 2020 zatím dvouciferný pokles, i když méně strmý než v předchozích měsících: Španělsko (-28,4 %), Francie (-18,4 %), Německo (-16,3 %) a Itálie (-15,6 %).

Nová lehká užitková vozidla do 3,5 t

V listopadu zůstala poptávka po nových lehkých užitkových vozidlech v EU stabilní (-0,5 %) ve srovnání s před rokem. Výsledky na prvních čtyřech trzích EU byly smíšené: registrace v Itálii a Německu byly pozitivní, rostly o 10,3 % a 6,2 %, zatímco poptávka po lehkých užitkových vozidlech se snížila ve Španělsku (-8,1 %) a ve Francii (-3,8 %).

Od ledna do listopadu 2020 poklesly registrace nových dodávek v celé Evropské unii o 18,7 %, nyní činí 1,3 milionu jednotek. Španělsko v tomto roce zaznamenalo nejprudší pokles (-28,8 %), zatímco ztráty byly méně silné ve Francii (-17,6 %), Itálii (-15,4 %) a Německu (-13,4 %).

Nová těžká užitková vozidla od 16 tun

Minulý měsíc se zlepšil trh EU s těžkými nákladními vozidly, přičemž nové registrace vzrostly o 6,0 % na 20.620 kusů. K tomuto výsledku významně přispěly země střední Evropy (+ 28,6 %). Z největších západoevropských trhů se však podařil růst pouze Itálii (+ 28,5 %).

V roce 2020 bylo v celé Evropské unii dosud registrováno 181.590 nových těžkých užitkových vozidel, což je pokles o 29,6 % ve srovnání s rokem 2019. I přes pozitivní výsledky z minulého měsíce zaznamenal každý z 27 trhů EU v letošním roce zatím dvouciferný pokles, včetně Německa (-28,6 %), Francie (-27,9 %), Španělska (-23,9 %) a Itálie (-14,2%).

Nová střední a těžká užitková vozidla nad 3,5 t

V listopadu 2020 vykázala poptávka po nových středních a těžkých nákladních vozidlech mírný vzestup (+3,7 %), který těží z pozitivního výkonu segmentu těžkých nákladních vozidel (který tvoří většinu celkové poptávky po nákladních vozidlech). Pokud jde o největší trhy EU, nejsilnější zisk zaznamenala Itálie (+ 21,7 %), následovaná Francií (+ 1,3 %), která vykázala mírnější růst. Naopak registrace poklesly o 3,0 % v Německu a o 1,0 % ve Španělsku.

Za jedenáct měsíců roku registrace nových nákladních vozidel v celé Evropské unii prudce poklesly, a to i na čtyřech hlavních trzích: Francie (-26,2 %), Německo (-26,1 %), Španělsko (-23,3 %) a Itálie (-15,1 %). To přispělo ke kumulativnímu ústupu 27,7 % na celkem 226.427 nákladních vozidel registrovaných v roce 2020.

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

V listopadu 2020 poklesly nové registrace autobusů a autokarů v EU zpět o 5,1 % ve srovnání s listopadem loňského roku. Ačkoli všechny hlavní západoevropské trhy – Itálie (+ 27,0 %), Francie (+ 13,4 %), Německo (+ 11,6 %) a Španělsko (+ 5,8 %) – vykázaly pozitivní výsledky, země střední Evropy (-22,6 %) stáhly celkový výkon regionu.

Od ledna do listopadu 2020 se poptávka po autobusech a autokarech v EU snížila o 23,5 %, což představuje celkem 25.532 nových registrací. Z největších trhů EU se Španělsko (-41,3 %) a Itálie (-27,3 %) nadále potýkaly se ztrátami, které byly menší ve Francii (-9,5 %) a Německu (-2,4 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!