Registrace užitkových vozidel: +6,5 % za osm měsíců roku 2019; +6,2 % v červenci, +11,0 % v srpnu

25 září 2019, 9:55

V červenci a srpnu 2019 se registrace užitkových vozidel významně zvýšila (+ 6,2 %, resp. + 11,0 %), což znamená stále rostoucí tendenci, trvající od začátku roku.

Segment dodávek tyto výsledky do značné míry podpořil, protože registrace nákladních vozidel a autobusů v letních měsících prudce poklesla. Nejsilnější zisky za minulý měsíc zaznamenalo Spojené království (+29,8 %) a Německo (+13,0 %), zatímco španělské (-2,6 %) a francouzské (-1,9 %) tržby se oproti srpnu 2018 zpomalily.

Registrace užitkových vozidel dle výsledků ACEA

Během prvních osmi měsíců roku 2019 vzrostla poptávka EU po nových užitkových vozidlech o 6,5 %, přičemž v celém regionu bylo zaregistrováno více než 1,7 milionu vozidel. Německo vedlo tento růst s nárůstem o 13,6 %, následovalo Spojené království (+ 11, 3%), Francie (+ 6,5 %), Itálie (+ 4,3 %) a Španělsko (+ 2,1 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

V srpnu 2019 vykázaly registrace lehkých užitkových vozidel solidní růst, a to o 17,5 % ve srovnání s předchozím rokem. S výjimkou Španělska vykázal každý z pěti velkých trhů EU v srpnu kladné výsledky, zejména Spojené království (+41,0 %) a Německo (+19,0 %).

Za osm měsíců v roce 2019 se trh EU pro nové dodávky rozšířil o 6,2 % díky velmi silné poptávce v letních měsících červenec a srpen. Pět hlavních trhů EU se letos daří dobře: Německo (+ 14,0 %), Spojené království (+ 11,3 %), Francie (+ 6,2 %), Itálie (+ 6,1 %) a Španělsko (+2,4 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV)

Po šesti měsících po sobě jdoucího růstu v roce 2019, který kulminoval v červnu nárůstem 46,9 %, došlo v červenci k poklesu registrací těžkých nákladních vozidel v EU (-25, 1%) a srpna (-21,8 %).

Od ledna do srpna 2019 se trh těžkých nákladních vozidel v EU navzdory poklesu zaznamenanému v létě zvýšil o 7,7 %. K růstu regionu pozitivně přispělo Spojené království (+ 19,3 %), Francie (+ 11,3 %) a Německo (+11,1 %). Naproti tomu poptávka po těžkých nákladních vozech se ve stejném období zpomalila v Itálii (-5,1 %) a Španělsku (-1,1 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

Výsledky za srpen 2019 byly výrazně nižší (-19,0 %) než v předchozím roce. Pokles byl zaznamenán na všech hlavních trzích EU – ve Španělsku (-32,2 %), Itálii (-22,4 %), Spojeném království (-20,1 %) a Francii (-16,4 %).

Během prvních osmi měsíců roku zaznamenala poptávka po nových nákladních vozech v celé EU značný růst (+8,0 %), i když údaje z července a srpna byly záporné. Hlavní příčinou tohoto nárůstu byly Spojené království (+ 16,8 %), Německo (+ 13,2 %) a Francie (+10,1 %), registrace nákladních vozidel se mírně snížila v Itálii (-4,8 %) a Španělsku (-1,8 %).

Nové střední a těžké autobusy a autobusy (MHBC) nad 3,5 t

V srpnu 2019 se registrace autobusů a autokarů v EU oproti minulému roku snížila o 10,3 %. Země vykázaly smíšené výsledky, přičemž Španělsko zaznamenalo velmi silný výkon (+ 140,0 %) a dvojciferný pokles byl zaznamenán ve Spojeném království (-41,6 %) a ve Francii (-13,6 %).

Po osmi měsících roku zůstala poptávka po nových autobusech a autokarech kladná (+ 3,8 %), i když v letním období poklesla. Doposud byl tento růst do značné míry poháněn středoevropskými trhy (+ 15,8 %). Z hlavních západoevropských zemí dosáhly mírného zisku pouze Španělsko (+ 9,5 %), Německo (+ 2,1 %) a Francie (+ 1,6 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!