Registrace užitkových vozidel: + 5,8 % čtyři měsíce do roku 2019; + 7,8 % v dubnu

23 května 2019, 10:51

V dubnu 2019 se trh EU s užitkovými vozidly rozšířil již čtvrtý měsíc v řadě, což bylo podpořeno zisky v segmentech dodávek a nákladních vozidel. V celém regionu bylo zaregistrováno 215.497 kusů,to je o 7,8 % více než před rokem.

Registrace užitkových vozidel duben 2019

Celkem nových užitkových vozidel

V dubnu 2019 se trh EU s užitkovými vozidly rozšířil již čtvrtý měsíc v řadě, což bylo podpořeno zisky v segmentech dodávek a nákladních vozidel.V celém regionu bylo zaregistrováno 215.497 kusů, což je o 7,8 % více než před rokem. Pět největších trhů EU zaznamenalo výrazné zisky, kdy Francie (+ 12,7 %), Itálie (+11,6 %) a Německo (+ 10,1 %) vykázaly růst dvouciferného růstu.

Od ledna do dubna 2019 vzrostly registrace užitkových vozidel o 5,8 % a v Evropské unii jich bylo 871.100. Německo zaznamenalo růst růstem o 12,1 %, následovalo Spojené království (+ 8,3 %), Francie (+ 6,5 %), Španělsko (+ 3,8 %) a Itálie (+ 3,4 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5t

V dubnu 2019 dosáhl segment dodávek, který tvoří téměř 82 % poptávky po užitkových vozidlech v EU, nejsilnější přírůstek (+ 8,4 %). Každý z pěti hlavních trhů zaznamenal v uplynulém měsíci solidní růst, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenaly Itálie (+ 15,6 %), Německo (+13,2 %) a Francie (+ 12,4 %), následované Španělskem (+7,8 %) a Spojeným královstvím (+ 4,7 %).

Čtyři měsíce do roku vzrostly registrace nových lehkých užitkových vozidel o 5,9 % na 721.303 dodávek. Poptávka byla udržena na hlavních trzích EU a zejména v Německu (+ 12,4 %), ale významně přispěly i trhy střední Evropy (+ 10,9 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) od 16 tun

V průběhu čtvrtého měsíce došlo k výraznému nárůstu poptávky po nových těžkých nákladních vozidlech (+5,6 %) oproti dubnu roku 2018. Růst byl tažen silným ziskem ve Francii (+18,4 %) a ve Spojeném království (+14,3 %), i když poptávka klesla ve Španělsku (−15,9 %) a Itálii (−12,2 %).

Od ledna do dubna 2019 bylo v Evropské unii registrováno 111.230 těžkých nákladních vozidel, což je o 4,9 % více než ve stejném období v roce 2018. Spojené království (+18,1 %) a Německo (+12,2 %) vedly růst,  zatímco italské (−11,4 %) a španělské trhy (-5,6 %) vykázaly pokles registrací těžkých nákladních vozidel.

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5t

Výsledky z dubna 2019 ukazují, že poptávka po nových nákladních vozech v minulém měsíci vzrostla o 5,8 %. Výkonnost pěti hlavních trhů EU se značně lišila, přičemž Francie (+17,7 %), Spojené království (+ 10,3 %) a Německo (+ 4,7 %) vykázaly solidní růst, ale registrace nových nákladních vozidel vykazují ve Španělsku výrazný pokles (- 15,0 %) a Itálie (-7,4 %).

Dosud v roce 2019 vzrostl trh EU s kamiony o 6,1 % a dosáhl celkem 136.575 kusů. Nejvyšší nárůst zaznamenaly Spojené království (+ 15,7 %) a Německo (+13,0 %). Naproti tomu nové registrace nákladních vozidel se ve Španělsku a Itálii snížily o 5,7 % a v Itálii o 10,4 %.

Nové střední a těžké autobusy a autobusy (MHBC) nad 3,5t

V dubnu 2019 pokračovaly registrace autobusů a autokarů v EU v březnu, kdy poklesly o 4,4 %. S výjimkou Španělska (+ 23,6 %) zaznamenaly všechny hlavní trhy pokles. Minulý měsíc zaznamenaly dvojciferný pokles ve Velké Británii (-28,4 %), Německu (-24,1 %) a Francii (-16,7 %).

Po čtyřech měsících roku došlo k mírnému poklesu poptávky po nových autobusech a autokarech (-0,9 %). Středoevropské trhy (+ 23,0 %) poskytly solidní podporu segmentu autobusů, neboť tři z pěti největších trhů EU v tomto roce vykázaly negativní výsledky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!