Pomocný systém spojky pro těžká nákladní vozidla

24 dubna 2024, 11:33

V hnacím ústrojí užitkových vozidel se nejčastěji používají jednokotoučové nebo dvoukotoučové suché spojky. Jedním z nejdůležitějších úkolů spojky je oddělit motor a převodovku, a tím zabránit přenosu výkonu při startování pohonné jednotky. Vzhledem k vysoké hmotnosti a výkonu vozidla musí mít spojka v nákladním vozidle odpovídající rozměry. K jejímu ovládání je tedy zapotřebí větší síly, což následně způsobuje rychlejší únavu řidiče při jízdě.

hydraulický systém ovládání spojky

Proto se u těžkých užitkových vozidel používají pomocné systémy ovládání spojky. Nejčastěji se jedná o spojkový válec připojený k pneumatickému posilovači. Pneumatický systém snižuje sílu potřebnou k sešlápnutí spojkového pedálu o 80 % a zajišťuje přesné a plně kontrolované ovládání spojky.

Konstrukce a funkce pomocného systému spojky

Pomocný systém spojky se skládá ze tří částí (obr. 1):

  • spojkového válce (X)
  • řídícího ventilu (Y)
  • pneumatického posilovače (Z)

Posilovač spojky je připojen k pneumatickému systému přes přípojku 1 a ke spojkovému pedálu přes přípojky 1 až 4. Při uvolnění spojkového pedálu je průtok oleje veden spojkovým válcem přes přípojky 1 až 4 do komor C a D. Proto se píst pohybuje doleva, uzavírá výstup b a otevírá vstup c. Tím se otevře cesta stlačeného vzduchu ze přípojky 1 do komory A. Ten se pak dostane do komory B cestou d. Působením pneumatického a hydraulického tlaku se píst posune doprava a přítlačným čepem f uvede spojku do chodu.

Pokud není tlak stlačeného vzduchu dostatečný, lze spojku ovládat také hydraulicky. V tomto případě je však zapotřebí větší tlak na spojkový pedál.

Pomocný systém spojky

Brzdová kapalina nebo minerální olej?

Spojkové válce s posilovačem se připojují k převodovce stejným způsobem jako běžné spojkové válce a uvádějí do pohybu ovládací mechanismus spojky. Jsou připojeny k hlavnímu spojkovému válci, který je propojený se spojkovým pedálem. V tomto uzavřeném hydraulickém systému se jako pracovní médium používá brzdová kapalina nebo hydraulický olej na minerální bázi. Tyto dvě pracovní kapaliny se nesmějí míchat ani používat zaměnitelně, protože se zásadně liší svými chemickými vlastnostmi.

spojkové posilovače febi

provozní kapaliny febi
Provozní kapaliny nabízené společností febi, např. 06161 hydraulický olej, 23930 brzdová kapalina.

Jako u každého hydraulického systému se i zde používají těsnění. V případě spojkových válců s posilovačem se používají těsnicí o-kroužky z elastomerových materiálů. Elastomerním materiálem je akrylonitrilbutadienový kaučuk (NBR) nebo ethylen-propylen-dienový kaučuk (EPDM). Tyto dva materiály jsou však kompatibilní pouze s jedním z použitých pracovních médií.

Materiály typu NBR (akrylonitril-butadienový kaučuk) mají dobré mechanicko-technické vlastnosti, např. vysokou odolnost proti oděru a dobrou odolnost vůči mazivům a tukům na bázi minerálních olejů, hydraulickým olejům, nehořlavým hydraulickým kapalinám, alifatickým uhlovodíkům, silikonovým olejům a tukům. Materiál NBR však není odolný vůči aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům, palivům s vysokým obsahem aromátů, polárním rozpouštědlům a brzdovým kapalinám.

Materiály typu EPDM se v oblasti těsnění osvědčují zejména díky své vynikající odolnosti vůči vysokým teplotám, vodě a vodní páře, zásadám, mírně kyselým nebo oxidovaným rozpouštědlům, ozónu a slunečnímu záření. Jsou odolné vůči brzdové kapalině a jiným materiálům na bázi fosfátů, hydraulickým kapalinám na bázi esterů. Materiály EPDM nejsou vhodné pro styk s benzínem, minerálními oleji a mazivy a nelze je používat v prostoru naplněném uhlovodíky. Jedná se o elastomery získané sirnou vulkanizací.

Poškozený O-kroužek
Nabobtnalý O-kroužek v důsledku nesprávně použité pracovní kapaliny

Jaká pracovní kapalina je pro daný účel vhodná?

Pokud se použije pracovní kapalina nekompatibilní s materiálem těsnění, dojde k jeho poškození nebo velmi rychlému nabobtnání a hydraulický systém ztratí těsnost. Proto vždy používejte pracovní kapalinu doporučenou výrobcem vozidla. Aby nedošlo k záměně, jsou spojkové válce s posilovačem nabízené společností febi zřetelně označeny a uvnitř krabice jsou štítky s uvedením správné pracovní kapaliny, která splňuje specifikace stanovené výrobcem vozidla.

febi 173035 a febi 173038 – nebezpečí záměny! Vizuálně jsou velmi podobné, ale vyžadují odlišná pracovní média

Celý sortiment spojkových válců s posilovačem naleznete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje další silné značky SWAG a Blue Print. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!