Pokyny pro montáž teplotního spínače

4 března 2024, 13:29

Aby spalovací motory pracovaly efektivně a zároveň si udržely nízkou spotřebu a emise, potřebují pokud možno konstantní teplotu. V následujícím článku vám specialisté značky MAHLE poskytnou tipy pro montáž teplotního spínače, který je pro správný chod motoru velmi důležitý.

Obrázek 1: Průřez termospínače v otevřené a uzavřené variantě

Kromě termostatu je důležitou součástkou pro regulaci teploty motoru teplotní spínač. Když motor dosáhne správné provozní teploty, spustí tento díl například ventilátor, který zajistí účinnější chlazení. Stejně jako u termostatu se to děje roztažením elementu obsahujícího vosk uvnitř spínače. Prostor, ve kterém je vosk umístěn, je pečlivě vypočítán a kalibrován. Se zvyšující se teplotou se objem expanzního materiálu zvětšuje, čímž se aktivuje mikrospínač. Ten následně mechanicky uzavře elektrický obvod (viz obrázek 1).

Obrázek 2: Rozdílná délka závitu v důsledku nadměrného utahovacího momentu: vlevo původní stav, vpravo závit prodloužený díky použití nadměrného utahovacího momentu.

POZOR! Například přílišné utažení spínače při montáži způsobí prodloužení závitu, a tím i prostoru pro vosk (viz obrázek 2). Prostor pak není v souladu s nastavením a spínač se neotevírá a nezavírá ve stanovený okamžik. Neopatrnou manipulací může dojít i k jeho úplnému poškození. Při montáži je proto nutné dodržet požadovaný utahovací moment nejen proto, aby nedošlo k deformaci termospínače, ale také proto, aby se nepoškodil závit v chladiči.

Author: AnM
Journalist at TruckFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!